Butikerna

butiken
i centrum

Butikerna, och handlarna som driver dem, är grunden för allt ICA gör. Men hur många de är och hur stora de är har varierat över tiden. Och det var länge som de inte ens hette ICA. 

Ibland kan de vara äldre än själva ICA, en lanthandel eller speceributik redan på 1800-talet. Under ICAs första decennier kom det till nya ”ICA-butiker” när lokala handlare såg en möjlighet att starta en butik. Men sedan 1950-talet har ett metodiskt arbete för butiksetablering varit en av grunderna till ICAs butikshantering.

Fram till 1960-talet hade etableringen av nya ICA-butiker nästan helt skett i den enskilda handlarens regi. Nu började i stället ICA att systematiskt arbeta för att få bra butikslägen, och 1960 inleddes en rullande tioårsplanering för nya butikslägen. Tre år senare beslutade ICA-stämman att ICA fortlöpande skulle kartlägga butiksläget i varje kommun. Orter med över 1 000 invånare studerades noggrant och information om sådant som trafikförhållanden, näringsliv, konkurrenternas läge och storlek analyserades. Kommuner, fastighetsägare och byggbolag började uppvaktas för att ICA skulle få bra butikslägen.

Under perioden 1960–1985 uppstod en helt ny butiksstruktur inom ICA. Antalet butiker minskade från 7 400 till 3 500. Så många som 6 000 av butikerna lades ned rent fysiskt, medan de nya butikerna antingen var nyetableringar eller inköpta från konkurrenter. Samtidigt som butikerna blev färre, ökade den totala säljytan.

En milstolpe i ICAs utveckling och hur butikerna etablerades, var det så kallade ICA-avtalet som tillkom 1972. Detta avtal innebar en sorts finansieringsform för nya handlare – ”trappan till egen butik”. Lösningen gjorde det möjligt för nya handlare att starta butik nästan helt utan egna pengar, och för ICA-koncernen att få ett bestämt inflytande över butiksnätutvecklingen och utvecklingen av handlare.

Mot allt större butiker

Trenden mot allt större butiker inleddes i sydvästra Sverige på 1960-talet. Utvecklingen drevs av samhällsfaktorer som förortsbyggandet, massbilismen och en allt större köpkraft hos konsumenterna. Förfinad förpackningsteknik, förbättrade kylmöjligheter, datorisering och självklart självbetjäning spelade stor roll för butiksutvecklingen.

ICAs första storbutik, med en totalyta på 1 200 kvm, var ICA-hallen i Tranås som öppnade 1963. Nästa steg i storbutiksutvecklingen togs 1973, då det var premiär för ICAs Kvantum-koncept. Den första butiken enligt det konceptet, med en säljyta på 4 000–5 000 kvm, var ICA Kvantum utanför Växjö. Sex år senare öppnade den första Maxi-butiken i Mellbystrand utanför Laholm.

Under 1980-talet fortsatte butikerna att växa i storlek och stormarknaderna, i ICAs fall Kvantumbutikerna, fick sitt verkliga genombrott. De vände sig enbart till bilburna konsumenter och blev med sin lägre prisnivå både ett betydelsefullt komplement och en allvarlig konkurrent till den traditionella ICA-butiken.

Under 1990- och 2000-talen blev butikskoncepten Kvantum och Maxi hörnpelare i den kommande utvecklingen inom ICA. Så småningom utkristalliserades fyra butikskoncept – i storleksordningen Maxi ICA Stormarknad, ICA Kvantum, ICA Supermarket och ICA Nära. Maxi skiljer sig från Kvantum bland annat genom större säljyta och en bredare satsning på varor som inte är livsmedel.

I början av 1990-talet ökade lågpriskonkurrensen, främst från utländska aktörer. Inom ICA detaljhandel inleddes därför två projekt för att komplettera butiksutbudet: ”Lågpris Stor” och ”Lågpris Liten” med syftet att skapa koncept med snävare sortiment. Samtidigt inledde ICA ett samarbete med Hagengruppen i Norge, ägare till Rimi-kedjan. I slutet av 1991 togs beslutet att på försök konvertera 20 ICA-butiker i Stockholm till Rimi. Konceptet lades ned i Sverige 2005, då vissa av butikerna omvandlades till ICA Supermarket.

En helt ny typ av kedja

I april 2010 gick startskottet för ICAs satsning på den egna apotekskedjan Cura apotek. Regeringen hade året innan upphävt det statliga apoteksmonopolet, och privata aktörer kunde nu få tillstånd att driva apotek. ICAs första egna apotek etablerades i Göteborg. Därefter öppnades ett trettiotal Cura-apotek som ”shop-in-shop” i större ICA-butiker, det vill säga som en egen butik i ICA-butiken.

Hösten 2014 tog ICA ytterligare ett stort steg inom apoteksnäringen. Då förvärvades kedjan Apotek Hjärtat. Förvärvet innebar att ICA nu blev Sveriges största privata apoteksaktör, och näst störst efter statliga Apoteket AB. Cura-apoteken började därefter omprofileras till Apotek Hjärtat. Hösten 2015 ägde ICA sammanlagt 384 apotek.

BERÄTTA DIN HISTORIA

Har du en ICA-historia att berätta? Vi vill gärna att du hör av dig. Korta minnen, längre texter, brev, bilder… Och ifall du har historiskt material som du vill arkivera vill också höra av dig. Kontakta oss på Centrum för Näringslivshistoria, som tar hand om ICAs historiska material åt dem och även sköter den här sajten.

Kontakta oss

BILD- & FILMARKIV

 • ICA-butik, 1988, uthämtning av Ellospaket.

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA, Centralt

  Motiv-ID: DA1900-9315-ICA004215

  Fotograf: Okänd

  Tidpunkt år från: 1988-01-01

  Tidpunkt år till: 1988-01-01

  Sökord: Butiker

  Bildtext: ICA-butik, 1988, uthämtning av Ellospaket.

  Beskrivning: Lucka för uthämtning av paket från det ICA-ägda postorderföretaget Ellos, inne i ICA-butik. Postorderverksamheten i butiker håller på att testas. Avsikten är att Ellos genom sitt avancerade datasystem skall få administrera det planerade ICA-kortet.

 • Smedjebacken, 1918-30 ca, mindre butiker i trähus.

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA Hakon AB

  Motiv-ID: DA1900-9009-ICA002399

  Fotograf: Okänd

  Tidpunkt år från: 1918-01-01

  Tidpunkt år till: 1930-01-01

  Verksamhet: Firma C.J. Stål och Stålarw

  Ort: Smedjebacken

  Sökord: Byggnader

  Bildtext: Smedjebacken, 1918-30 ca, mindre butiker i trähus.

  Beskrivning: Firma C.J. Stål och Stålarw. Exteriör av butiken. Till vänster S C Hallgrens Café & Konditori.

 • Stockholm, 1957, Edenfeldts snabbköp, självbetjäningsbutik.

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA Essve AB

  Motiv-ID: DA1900-8376-ICA001216

  Fotograf: Okänd

  Tidpunkt år från: 1957-01-01

  Tidpunkt år till: 1957-01-01

  Verksamhet: Edenfeldts Snabbköp (ICA)

  Mindre område: Vällingby

  Ort: Stockholm

  Sökord: Butiker

  Bildtext: Stockholm, 1957, Edenfeldts snabbköp, självbetjäningsbutik.

  Beskrivning: En av de tidiga självbetjäningsbutikerna. Interiörbild med konservhyllor.

 • Stockholm, 1957, Edenfeldts snabbköp, självbetjäningsbutik.

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA Essve AB

  Motiv-ID: DA1900-8375-ICA001215

  Fotograf: Okänd

  Tidpunkt år från: 1957-01-01

  Tidpunkt år till: 1957-01-01

  Verksamhet: Edenfeldts Snabbköp (ICA)

  Mindre område: Vällingby

  Ort: Stockholm

  Sökord: Butiker

  Bildtext: Stockholm, 1957, Edenfeldts snabbköp, självbetjäningsbutik.

  Beskrivning: En av de tidiga självbetjäningsbutikerna. Exteriörbild på kvällen.

 • Sundsvall, 1943, Sundlings Matvaruaffär, interiör med handlaren.

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA Hakon AB

  Motiv-ID: DA1900-8688-ICA002053

  Fotograf: Okänd

  Tidpunkt år från: 1943-01-01

  Tidpunkt år till: 1943-01-01

  Verksamhet: Sundlings Matvaruaffär

  Ort: Sundsvall

  Sökord: Butiker

  Bildtext: Sundsvall, 1943, Sundlings Matvaruaffär, interiör med handlaren.

  Beskrivning: Köpman Volger Sundling i sin gamla butik. Butiken är, liksom butiker över hela Medelpad, nyansluten till Hakonbolaget.

 • Premiärbetalning med ICA kundkort, testbutik i Linköping, maj 1989.

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA Förlaget AB

  Motiv-ID: DA1900-7648-ICA003234

  Fotograf: Studio Östgöta-Bild

  Tidpunkt år från: 1989-05-01

  Tidpunkt år till: 1989-05-01

  Verksamhet: ICA Matmarknad

  Ort: Linköping

  Sökord: Händelser

  Bildtext: Premiärbetalning med ICA kundkort, testbutik i Linköping, maj 1989.

  Beskrivning: Testbutik under veckan kring 1 juni. Ett 50-tal personer, bl a anställda i butiken, får använda kortet. Testet går ut på att pröva den tekniska funktionen. Tanken med kortet är att knyta stamkunder till ICA-butiker, säger Jörgen Wennberg, projektledare fö

 • Test av prototyper till returburksautomater, Gotland, 1982.

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA Förlaget AB

  Motiv-ID: DA1900-7706-ICA003292

  Fotograf: Okänd

  Tidpunkt år från: 1982-11-01

  Tidpunkt år till: 1982-11-01

  Sökord: Händelser

  Bildtext: Test av prototyper till returburksautomater, Gotland, 1982.

  Beskrivning: På Gotland testas nu teknisk utrustning, manuella returrutiner, distributionskedja, kontrollsystem. Ett 40-tal butiker testar pantautomater av sex olika modeller. Här är en modell.

 • KLS-kedjan, Kalmar Läns Livsmedel, säljs till Eolbolaget, 1970.

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA Förlaget AB

  Motiv-ID: DA1900-7667-ICA003253

  Fotograf: Okänd

  Tidpunkt år från: 1970-11-01

  Tidpunkt år till: 1970-11-01

  Verksamhet: Kalmar Läns Livsmedel

  Ort: Kalmar?

  Sökord: Butiker

  Bildtext: KLS-kedjan, Kalmar Läns Livsmedel, säljs till Eolbolaget, 1970.

  Beskrivning: KLS-kedjan, Kalmar Läns Livsmedel, säljs till Eolbolaget. Eols vd Eric Öfverström skakar hand på affären med chefen för KLS utanför en av de berörda butikerna.

 • Invigning av Hjortens Livs, Trollhättan, 1958.

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA Eol AB

  Motiv-ID: DA1900-7351-ICA000222

  Fotograf: Okänd

  Tidpunkt år från: 1958-11-01

  Tidpunkt år till: 1958-11-01

  Verksamhet: Hjortens Livs (ICA)

  Ort: Trollhättan

  Sökord: Butiker

  Bildtext: Invigning av Hjortens Livs, Trollhättan, 1958.

  Beskrivning: Invigning av Hjortens Livs, självbetjäningsbutik. Köpman Göran Jacobsson har varit i USA och studerat snabbköpsbutiker. Butiken blir nu utbildningsbutik för ICA-köpmän. Här charkdisken, där biträde Steen visar upp en lever.

 • Ingång till Maxi ICA Stormarknad

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA, Centralt

  Motiv-ID: DA1900-7814-ICA003510

  Fotograf: Roger Lundsten

  Sökord: Butiker

  Bildtext: Ingång till Maxi ICA Stormarknad

 • Hässleholm, allra första ICA Kvantum, non-food-varor, 1970

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA Eol AB

  Motiv-ID: DA1900-8031-ICA000301

  Fotograf: Morgan Bodin

  Tidpunkt år från: 1970-01-01

  Tidpunkt år till: 1970-01-01

  Verksamhet: ICA Kvantum

  Ort: Hässleholm

  Sökord: Butiker

  Bildtext: Hässleholm, allra första ICA Kvantum, non-food-varor, 1970

  Beskrivning: Detta är den allra första Kvantumbutiken, öppnad 12 mars 1970. Non-food-varor tar upp 60 % av säljytan och beräknas stå för 30 % av omsättningen. Hela stormarknaden omfattar 1958 kvm. Här interiör strax efter invigningen. Hylla med plastblommor.