Konsten att lyckas
med kundvård

I mitten av seklet fick det växande antalet butiksbiträden via ICA-tidningen lära sig hur man på bästa sätt tog hand om sina viktiga kunder.

Bildserie, "inte så - men så", om beteende i butik,...

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Förlaget AB

Motiv-ID: DA1900-7112-ICA003041

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 1941-09-01

Tidpunkt år till: 1941-09-01

Sökord: Informationsmaterial

Bildtext: Bildserie, "inte så - men så", om beteende i butik, 1941.

Beskrivning: Bildserie, kallad "inte så - men så", om vad man bör och inte bör göra när man arbetar i butik. Ur "ICA-tidningen" nr 8, 1941.

När ICA-tidningen startade 1941 lades i början mycket krut på att lära butikspersonalen att uppträda mot kunderna på ett sätt som gynnade affärerna. Att man skulle kunna allt om varorna man sålde räckte inte på långa vägar.

I tidningen gavs tips som handlade om allt från hur man titulerade kunderna till hur man skulle klä sig – för även om inte den enhetliga personaldressen ännu var införd uppmanades anställda att använda både arbetsrock och specerimössa. En vårdad klädsel sades vara det mest behagliga för kunderna och den kunde också stärka både självförtroendet och självkänslan hos personalen.

Hårdare var utbildningen och tilltalet i den uppfostrande vinjetten ”Inte så – men så” som fanns i tidningen i början av 40-talet. I överkryssade bildrutor visades skräckexempel på hur nonchalanta butiksbiträden uppträdde jämte goda exempel med bättre föredömen. Bildtexterna till var uppfordrande. Som i ICA-tidningens septembernummer 1941 då man fick lära sig hur man öppnar och stänger igen lådor i butiken: ”Sparka inte igen lådan, Ni kan själv få sparken.”

I mötet med kunden fanns också många råd att ge. Och det allra viktigaste, att uppmärksamma kunderna, är ju minst lika aktuellt i dag, drygt 70 år senare. I en artikel i ICA-tidningen från 1941 beskriver signaturen Eva hur personalen ska uppträda:

Det är mycket viktigt vilket intryck kunden får just under de första minuterna han vistas i Er affär. Det smickrar honom att finna sig igenkänd och uppmärksammad, trots att flera äro före honom i butiken. Hur brått Ni än har så ägna varje nykommen kund ett litet igenkännande och välkomnande leende.

Att vara helt uppslukad av andra kunder eller ännu värre av privata angelägenheter fungerar inte alls, enligt Eva:

Även om kunden kanske inte har så bråttom är man dock sällan hågad att stå och höra på om någon film, fotbollsmatch eller dylikt, som biträdet sett, eller att familjen fått influensa. Det syndas en hel del häremot. Särskilt när det gäller unga, kvinnliga biträden.

I själva samtalen med kunden skulle man vara tillmötesgående och undvika både att svära och att prata slang. Även det är kanske något vi helst i dag också ser att butikspersonalen undviker.