Logistik & distribution
i förändring

Kungälv, 1970- eller 80-tal, ICA Eols distributionscentral, exteriör

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Eol AB

Motiv-ID: DA1900-7515-ICA000031

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 1976-01-01

Tidpunkt år till: 1985-12-31

Verksamhet: ICA Eols distributionscentral

Ort: Kungälv

Sökord: Byggnader

Bildtext: Kungälv, 1970- eller 80-tal, ICA Eols distributionscentral, exteriör

Beskrivning: Exteriör, kvällsbild.

Utveckling mot större och färre lager

Utvecklingen mot större och färre distributionscentraler har pågått sedan 1950-talet. Den största förändringen skedde i och med ICA 90 då antalet halverades från 22 centraler till elva.

Fler varugrupper

Från början handlade man främst med torra varor, men från 60-talet kom sortimentet att omfatta allt fler varugrupper. Investeringar i kylanläggningar möjliggjorde hantering av kött, chark, bröd och grönsaker. I dag är utbudet svindlande.

Större lastbilar

Länge gick det mot större bilar med fler axlar och större släp, men riktigt effektivt blev det först när man tecknade avtal med åkerier som kunde köra sina bilar dygnet runt. I dag är de egna ICA-bilarna ganska ovanliga.

Samtransporter

På 60-talet kunde en butik ta emot tjugo bilar på en dag. I dag, när samtransporter sker i kylbilar, räcker det i många fall med en. Motståndet från färskvaruleverantörer (som föredrog direktkontakt med butikerna) var stort.

Europapallen

Den standardiserade Europapallen med måtten 120 x 80 x 15 centimeter var en revolution när den kom i slutet av 1940-talet. Såväl bilar som lagerhyllor och förpackningar kunde anpassas efter den nya standarden.

Rullpallen

Nästa revolution efter Europapallen var rullpallen. Rullpallen ser i själva verket ut som en bur och kan rullas hela vägen till butikshyllan.

Streckkoden

Streckkoden har haft en enorm betydelse för logistiken. I dag är butikerna uppkopplade mot ICA centralt och anpassar automatiskt ordrar efter försäljningen av varor.

DPP-principen

DPP-principen innebär att högfrekventa varorna lagras på distributionsenheter runt om i landet, medan de lågfrekventa varorna lagras på ett centrallager i Västerås. Utvecklingen har lett till att dagens butiker knappt behöver ha något eget lager.

Förpackningarna

När självbetjäningen slog igenom ökade kraven på enhetsförpackningar som kunderna kunde plocka själva i butikshyllan. Trenden har varit att man anpassar förpackningsstorleken efter försäljningsfrekvensen och att man gör förpackningarna mer miljövänliga.

Från truckar till robotar

Gaffeltrucken gjorde att man kunde lyfta och stapla pallarna i höjdled. Pallhyllor på 5–10 meter är inte ovanligt, vilket har lett till krympta lagerytor. Det allra senaste är höglager med automatiska robotar som plockar ner varorna.