Utvecklingen

enskilda handlare
i samverkan

Självständiga handlare som tillsammans äger sin inköpscentral – men som inte måste köpa från den. Och som konkurrerar med varandra lokalt. Den idén från 1917 är grunden för allt ICA gör.

Under första världskriget ransonerades många livsmedel i Sverige. Detta drabbade inte bara befolkningen, som fick svårt att få tag på produkter som bröd, mjölk, kaffe och socker. Ransoneringen innebar också att livsmedels- och lanthandeln hamnade i kris. Hakon Swenson, då delägare i det Västeråsbaserade grossistföretaget Manne Tössbergs Eftr., hade en idé om hur man kunde mildra krisens verkningar. Om enskilda handlare samarbetade om ett gemensamt grossistbolag, kunde de uppnå samma stordriftsfördelar inom inköp som konsumentkooperationen. Kooperativa Förbundet som hade bildats 1899 tog vid den här tiden allt större marknadsandelar.

AB Hakon Swenson, eller Hakonbolaget, bildades 1917 med målet att täcka in stora delar av Mellansverige. Överskottet i grossistbolaget skulle inte gå tillbaka till handlarna, utan öka företagets soliditet och därmed dess styrka och livskraftighet. Intresset bland handlarna blev över förväntan. När 250 handlare tecknat sig för aktier i bolaget, avbröts teckningen i förtid.

Hakon Swenson ville emellertid fördjupa samarbetet med alla kunder till grossistbolaget. År 1931 inbjöds dessa att köpa in sig i Hakonbolaget, vilket ledde till att företaget fick ytterligare 1 400 delägare. Men Swenson ambitioner var större än så. Han siktade på att täcka in hela Sverige genom samarbetande inköpscentraler med handlarinflytande.

År 1939 slöt de fyra grossistbolagen Hakonbolaget, Speceristernas Varuinköp (Essve), Ekström & Leffler (Eol) och Nordsvenska Köpmanna AB en historisk överenskommelse. Tillsammans bildade de Inköpscentralernas AB ICA. Bolaget skulle vara ett rent ekonomiskt företag som hade till uppgift att ”i viss utsträckning” utföra gemensamma inköp och affärstransaktioner samt samordna, planlägga och bedriva reklamverksamhet. De fyra grundarbolagen fortsatte sin verksamhet som regionala inköpscentraler.
Snabb expansion
ICA expanderade snabbt med flera dotterbolag. År 1942 bildades ICA Förlaget, med bas i Hakonbolagets reklamavdelning, och ICA Industrier. Senare etablerades ICA-Restauranger och ICA Frukt och Grönsaker. ICA Förlaget, som kom att få stor betydelse för framväxten av det gemensamma ICA, startade flera tidningar och initierade ICA Provkök och ICA-skolan. ICA-restauranger blev med tiden ett av Sveriges största restaurangföretag. Flera tillverkningsindustrier förvärvades för att säkra varuförsörjningen.

I början av 1970-talet hade ägandet i de regionala bolagen spritt sig till många som inte längre var aktiva ICA-handlare. Det fanns en risk för att någon utomstående skulle få kontroll över en inköpscentral. År 1972 genomfördes därför en nykonstruktion där inköpscentralerna blev regionala dotterbolag till ett moderbolag – ICA AB, med Ica Förbundet som huvudägare. En koncern hade tagit form.

Under 1980-talet köpte ICA in sig i andra detaljhandelsbranscher, som konfektionskedjorna Lindex, Gulins och postorderföretaget Ellos. Dessa verksamheter, och allt annat som inte tillhörde kärnverksamheten, avyttrades emellertid i samband med nästa stora organisatoriska revolution – ICA 90.
En koncern på riktigt
ICA 90 innebar att ICA nu blev en koncern på riktigt. Den regionala uppdelningen upphörde, och en ny rikstäckande organisation uppdelad på olika verksamhetsområden bildades. De tidigare regionbolagen ersattes med bolag som ICA Detaljhandel, ICA Partihandel och ICA Invest AB.

Under de kommande decennierna tog ICA steget ut från Sverige. Först köpte ICA in sig i norska Hagengruppen, moderbolag till Rimi-kedjan, varpå ett flertal Rimi-butiker etablerades i Sverige. Tillsammans med Statoil bildade ICA 1999 det gemensamma bolaget Statoil Detaljhandel. Den första testbutiken under namnet ICA Express öppnades i Oslo samma år.

Men en ännu större förändring skedde år 2000. Då förvärvade nederländska detaljhandelsjätten Royal Ahold 50 procent av aktierna i ICA, och blev så småningom majoritetsägare i företaget. Detta utländska ägande nådde sitt slut 2014, då ICA återigen blev ett bolag helt under ICA-handlarnas kontroll.

BERÄTTA DIN HISTORIA

Har du en ICA-historia att berätta? Vi vill gärna att du hör av dig. Korta minnen, längre texter, brev, bilder… Och ifall du har historiskt material som du vill arkivera vill också höra av dig. Kontakta oss på Centrum för Näringslivshistoria, som tar hand om ICAs historiska material åt dem och även sköter den här sajten.

Kontakta oss

Bild- & Filmarkiv

 • ICA Curo Apoteket-logotyp

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA, Centralt

  Motiv-ID: LOGO_CURA_ICA

  Fotograf: Okänd

  Tidpunkt år från: 2011-01-01

  Tidpunkt år till: 2011-12-31

  Land: Sverige

  Sökord: Profilmaterial

  Bildtext: ICA Curo Apoteket-logotyp

 • Carlssons i Finnerödja

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA, Centralt

  Motiv-ID: DA2011-484042-ICA010303

  Fotograf: Eva Hildén

  Tidpunkt år från: 2011-01-01

  Tidpunkt år till: 2011-12-31

  Land: Sverige

  Sökord: Butiker

  Bildtext: Carlssons i Finnerödja

  Beskrivning: I samlingen från butikens historia finns tidiga prismärkare.

 • ICA-tidningen nr 1

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA Hakon AB

  Motiv-ID: DA2011-469793-ICA010294

  Fotograf: Okänd

  Tidpunkt år från: 1941-01-01

  Tidpunkt år till: 1941-12-31

  Sökord: Tidningar

  Bildtext: ICA-tidningen nr 1

 • Carlssons i Finnerödja

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA, Centralt

  Motiv-ID: DA2011-484036-ICA010297

  Fotograf: Eva Hildén

  Tidpunkt år från: 2011-01-01

  Tidpunkt år till: 2011-12-31

  Land: Sverige

  Sökord: Butiker

  Bildtext: Carlssons i Finnerödja

  Beskrivning: Lokala varor och lokal marknadsföring på ICA i Finnerödja.

 • Varuhuset i Rönneshytta

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA, Centralt

  Motiv-ID: DA2011-484048-ICA010309

  Fotograf: Eva Hildén

  Tidpunkt år från: 2011-01-01

  Tidpunkt år till: 2011-12-31

  Land: Sverige

  Sökord: Butiker

  Bildtext: Varuhuset i Rönneshytta

  Beskrivning: Trädgårdshörnan är lika omfattande som underbart kitschig.

 • Reklam, ICA

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA, Centralt

  Motiv-ID: DA1900-9975-ICA006031

  Fotograf: Okänd

  Tidpunkt år från: 1970-01-01

  Tidpunkt år till: 1989-01-01

  Sökord: Reklam

  Bildtext: Reklam, ICA

 • Reklamaffisch, ICA handlarna

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA, Centralt

  Motiv-ID: DA1900-9970-ICA006026

  Fotograf: Okänd

  Sökord: Reklam

  Bildtext: Reklamaffisch, ICA handlarna

 • Carlssons i Finnerödja

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA, Centralt

  Motiv-ID: DA2011-484044-ICA010305

  Fotograf: Eva Hildén

  Tidpunkt år från: 2011-01-01

  Tidpunkt år till: 2011-12-31

  Land: Sverige

  Sökord: Butiker

  Bildtext: Carlssons i Finnerödja

  Beskrivning: Handlarna i Finnerödja och deras kunder uppskattar lokalt producerade varor. Här läskedrycker från närbelägna Hammars bryggeri.

 • Reklamannons, Apotekarnes läskedrycker som byter namn.

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA Förlaget AB

  Motiv-ID: DA1900-9950-ICA003781

  Fotograf: Okänd

  Tidpunkt år från: 1967-01-01

  Tidpunkt år till: 1967-01-01

  Sökord: Reklam

  Bildtext: Reklamannons, Apotekarnes läskedrycker som byter namn.

 • Hakon i vårsolen 1932

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA Hakon AB

  Motiv-ID: DA2012-00091-ICA010317

  Fotograf: Okänd

  Tidpunkt år från: 1932-01-01

  Tidpunkt år till: 1932-12-31

  Sökord: Organisation

  Bildtext: Hakon i vårsolen 1932

 • Reklamtryck, ICA

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA, Centralt

  Motiv-ID: DA1900-9983-ICA006039

  Fotograf: Okänd

  Tidpunkt år från: 1970-01-01

  Tidpunkt år till: 1979-01-01

  Sökord: Reklam

  Bildtext: Reklamtryck, ICA