Utvecklingen

enskilda handlare
i samverkan

Självständiga handlare som tillsammans äger sin inköpscentral – men som inte måste köpa från den. Och som konkurrerar med varandra lokalt. Den idén från 1917 är grunden för allt ICA gör.

I den här delen av ica-historien.se kan du gå på djupet i ICAs över hundrigaåriga historia.  Men som en inledande översikt kommer här ICAs historia berättad genom fem viktiga årtal.

1917

Som anställd på grossistfirman Manne Tössberg Eftr. visste 34-årige Hakon Swenson allt om teorin med grossistverksamhet. Men Hakon hade sett hur det i praktiken var svårt att få till de volymfördelar som krävdes för att grossisten skulle kunna prispressa. De oregelbundna och små inköpen från handlarna blev för dyra i slutändan, vilket påverkade priserna i alla led. Ett tätare samarbete krävdes, tyckte Hakon, och sättet att få till det borde vara enkelt: låt handlarna köpa in sig i grossisten. Om detaljisterna äger partihandlaren kan de tillsammans nå de volymer som krävs för lägre priser. Men när Hakon föreslagit detta på Manne Tössberg Eftr. hade idén slagits ned, gång efter annan. Skulle handlarna samarbeta kring inköp samtidigt som de konkurrerade om slutkunderna? En omöjlig idé! 1917 fick slutligen Hakon nog. Om företaget där han arbetade inte ville förverkliga idén fick han göra det själv. Ett tjugotal kollegor följde med honom till det nystartade Hakon Swenson & c:o, trots att de första lokalerna var Hakons egna villa, med en arbetstelefon i sängkammaren en trappa upp.

1938

Hakonbolaget växte sig snabbt starkt i Mellansverige. Samtidigt fick Hakons ”omöjliga idé” efterföljare i andra delar av Sverige. I norr fanns Nordsvenska Köpmanna, NS; i söder och väster fanns Ekström & Lefflers, EOL; och i Stockholmstrakten fanns Svenska Varor, SV. År 1938 beslutade de fyra att skapa ett sammanhållande bolag för de fyra regionala inköpscentralerna. Namnet skulle vara Svenska Inköpscentralers AB, förkortat SICA. Men när det visade sig att namnet SICA redan var taget tog man bara bort S:et. Kvar blev ICA, Inköpscentralernas AB. Så kan man också skapa ett varumärke.

1964

Även om ICA som namn nu funnits i 25 år syntes den bara på olika publikationer, som den populära ICA Kuriren. Butikerna hette fortfarande Storgatans Livs eller Gustavssons Lanthandel. Men nu, 1964, beslutade organisationens stämma att alla butiker också skulle ha namnet ICA. Det var dags att samla sig under ett gemensamt namn. En ny logga togs fram (för övrigt exakt samma som används i dag!) och monterades upp på över 9 000 butiker. Nu kunde ICA köra rikstäckande kampanjer, på ett sätt de aldrig gjort förut, samtidigt som den enskilde handlaren stod fri, som alltid, att välja vilka varor som togs in.

1990

Hur mycket frihet ska de enskilda handlarna ha och hur mycket ska bestämmas centralt? Den frågan löper som en röd tråd genom hela ICAs historia, ända sedan Hakon Swenson satte sin ”omöjliga idé” i verket. År 1990 togs ett beslut som var smärtsamt för hela organisationen: de fyra ursprungliga inköpscentralerna slogs ihop till ett enda bolag, ICA-Handlarnas AB. Beslutet innebar att många toppjobb för tjänstemän försvann och även många jobb på distributionscentraler, som slogs ihop och förenklades. Men på sikt stärkte detta handlarnas ställning och gjorde även ansvarsfördelningen mellan ICAs centrala och lokala delar tydligare.

2013

Efter ett antal namnbyten på de centrala delarna; och efter att ICA under över tio år ägts till del av holländska Ahold, som stöd i en förväntad invasion av utländska butikskedjor som aldrig kom, så renodlas ägandet och fördelningen igen. Det börsnoterade företagets namn blir nu ICA Gruppen, och dess huvudsakliga verksamhet är ICA Sverige. Och alla handlare, som ju fortfarande i enlighet med Hakons ”omöjliga idé” äger sin inköpscentral, gör det numera genom sitt medlemskap i ICA-handlarnas Förbund.

Text: Anders Sjöman, kommunikationschef, Centrum för Näringslivshistoria (mars 2018)

BERÄTTA DIN HISTORIA

Har du en ICA-historia att berätta? Vi vill gärna att du hör av dig. Korta minnen, längre texter, brev, bilder… Och ifall du har historiskt material som du vill arkivera vill också höra av dig. Kontakta oss på Centrum för Näringslivshistoria, som tar hand om ICAs historiska material åt dem och även sköter den här sajten.

Kontakta oss

Bild- & Filmarkiv

 • ICA Curo Apoteket-logotyp

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA, Centralt

  Motiv-ID: LOGO_CURA_ICA

  Fotograf: Okänd

  Tidpunkt år från: 2011-01-01

  Tidpunkt år till: 2011-12-31

  Land: Sverige

  Sökord: Profilmaterial

  Bildtext: ICA Curo Apoteket-logotyp

 • Carlssons i Finnerödja

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA, Centralt

  Motiv-ID: DA2011-484042-ICA010303

  Fotograf: Eva Hildén

  Tidpunkt år från: 2011-01-01

  Tidpunkt år till: 2011-12-31

  Land: Sverige

  Sökord: Butiker

  Bildtext: Carlssons i Finnerödja

  Beskrivning: I samlingen från butikens historia finns tidiga prismärkare.

 • ICA-tidningen nr 1

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA Hakon AB

  Motiv-ID: DA2011-469793-ICA010294

  Fotograf: Okänd

  Tidpunkt år från: 1941-01-01

  Tidpunkt år till: 1941-12-31

  Sökord: Tidningar

  Bildtext: ICA-tidningen nr 1

 • Carlssons i Finnerödja

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA, Centralt

  Motiv-ID: DA2011-484036-ICA010297

  Fotograf: Eva Hildén

  Tidpunkt år från: 2011-01-01

  Tidpunkt år till: 2011-12-31

  Land: Sverige

  Sökord: Butiker

  Bildtext: Carlssons i Finnerödja

  Beskrivning: Lokala varor och lokal marknadsföring på ICA i Finnerödja.

 • Varuhuset i Rönneshytta

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA, Centralt

  Motiv-ID: DA2011-484048-ICA010309

  Fotograf: Eva Hildén

  Tidpunkt år från: 2011-01-01

  Tidpunkt år till: 2011-12-31

  Land: Sverige

  Sökord: Butiker

  Bildtext: Varuhuset i Rönneshytta

  Beskrivning: Trädgårdshörnan är lika omfattande som underbart kitschig.

 • Reklam, ICA

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA, Centralt

  Motiv-ID: DA1900-9975-ICA006031

  Fotograf: Okänd

  Tidpunkt år från: 1970-01-01

  Tidpunkt år till: 1989-01-01

  Sökord: Reklam

  Bildtext: Reklam, ICA

 • Reklamaffisch, ICA handlarna

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA, Centralt

  Motiv-ID: DA1900-9970-ICA006026

  Fotograf: Okänd

  Sökord: Reklam

  Bildtext: Reklamaffisch, ICA handlarna

 • Carlssons i Finnerödja

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA, Centralt

  Motiv-ID: DA2011-484044-ICA010305

  Fotograf: Eva Hildén

  Tidpunkt år från: 2011-01-01

  Tidpunkt år till: 2011-12-31

  Land: Sverige

  Sökord: Butiker

  Bildtext: Carlssons i Finnerödja

  Beskrivning: Handlarna i Finnerödja och deras kunder uppskattar lokalt producerade varor. Här läskedrycker från närbelägna Hammars bryggeri.

 • Reklamannons, Apotekarnes läskedrycker som byter namn.

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA Förlaget AB

  Motiv-ID: DA1900-9950-ICA003781

  Fotograf: Okänd

  Tidpunkt år från: 1967-01-01

  Tidpunkt år till: 1967-01-01

  Sökord: Reklam

  Bildtext: Reklamannons, Apotekarnes läskedrycker som byter namn.

 • Hakon i vårsolen 1932

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA Hakon AB

  Motiv-ID: DA2012-00091-ICA010317

  Fotograf: Okänd

  Tidpunkt år från: 1932-01-01

  Tidpunkt år till: 1932-12-31

  Sökord: Organisation

  Bildtext: Hakon i vårsolen 1932

 • Reklamtryck, ICA

  Deponent: ICA AB

  Arkivbildare: ICA, Centralt

  Motiv-ID: DA1900-9983-ICA006039

  Fotograf: Okänd

  Tidpunkt år från: 1970-01-01

  Tidpunkt år till: 1979-01-01

  Sökord: Reklam

  Bildtext: Reklamtryck, ICA