Malmborgs

När Arne Malmborg (1929–2001) och hans hustru Ella 1954 flyttade in till Malmö rådde svår bostadsbrist. Enda lägenheten de kunde få tag på hörde till en mjölkbutik på Mariedahlsvägen. Men eftersom Ella var handlardotter var det inget främmande med detta, utan de beslöt sig för att hyra lägenheten och därigenom bli köpmän.

Det var således helt slumpartat att Arne Malmborg blev med butik. Under sin levnad skulle han dock komma att bygga ett antal stora ICA-butiker som än idag helt dominerar Sveriges tredje stad.

EXPANSION OCH ICA-MEDLEMSKAP

Efter att i tio år ha drivit den lilla mjölkbutiken flyttade man 1964 till större lokaler på Västra Rönneholmsvägen. Tre år senare utökade man med en till butik på Erikslustvägen.

Mot slutet av 1960-talet insåg Arne Malmborg att det fanns mycket att vinna på samarbete med andra handlare och anslöt sig till AB Eol och ICA-rörelsen. Efter detta gick affärerna ännu bättre. Han och hustrun öppnade åtskilliga nya butiker: Limhamn 1972, Caroli 1973, Söder 1977, Rosengård 1984. Vid öppnandet av det stora Caroli hade Malmborg köpt och lagt ned fyra småbutiker i närheten och överfört personalen till den nya enheten.

Till slut drev Arne Malmborg en kedja av sex stora, välskötta ICA-butiker. Dessutom drev han, vid sidan av dessa, järnaffär, restauranger och sportaffärer.

GRUPP INOM ICA

Efter Arne Malmborgs död, 2001, fortsatte inte familjen att driva samtliga butiker, utan dessa överläts på respektive butikschef (varav förvisso några hette Malmborg.) Till skillnad från t.ex. Bea Livs-butikerna i Stockholm, som också övergick till enskilda köpmän efter ägarens bortgång, så upphörde emellertid inte kontakten mellan de olika Malmborgsbutikerna.

Alla butikerna behöll varumärket ICA Malmborgs, vilket var ett mycket starkt ”brand” i Malmöregionen. Arne Malmborgs son, Christopher Malmborg, som idag driver två av butikerna, berättar att Malmborgs i undersökningar visat sig vara det näst mest kända varumärket i Malmö. Endast Kockums är mer känt!

Under Arne Malmborgs tid fanns ett företag som skötte butikernas reklam och sedan även tog över bokslut, faktureringar etc. Alla Malmborgsbutiker blev nu delägare i detta och har därför ett gemensamt företagsservicebolag, som sköter all administration, och det mesta av marknadsföringen. Slutligen har handlargruppen veckovisa möten där de dryftar problem och lär av varandra.

GRUPPEN FORTSATTE VÄXA

Konstruktionen med Malmborgsgruppen har visat sig fungera så bra att den dragit till sig fler handlare. Lars Andersson drev en ICA-butik i Lund, men tyckte det var dyrt att sköta marknadsföringen själv och anslöt sig därför till Malmborgs. Malmborgshandlare har vidare köpt fler butiker, vilket gör att det idag finns åtta ICA Malmborgs, samtliga inom Kvantumkonceptet.

MILJÖPROFIL

En tradition inom gruppen är att köpa frukt och grönsaker av lokala odlare. Köttet inom Malmborgsbutikerna kommer från Christophers kusin Sverker Malmborgs slakteri. Det behöver bara transporteras fem mil, vilket innebär mycket lågt miljöslitage. När Lars Andersson kom in i gruppen tillförde han mycket inom miljöarbetet.

Lars Andersson krävde att 10 % av allt hyllutrymme skulle reserveras för Krav- ärkta och ekologiska produkter, långt innan ICA hade en egen miljöpolicy. Detta ledde till ett ekologiskt ställningstagande hos centrala ICA tidigare än annars varit fallet.

Anderssons miljöprinciper kom att övertas av hela Malmborgsgruppen och alla dess affärer är idag certifierade som ”ICA Miljöbutik”.

KLAGAR INTE …

Christopher Malmborg konstaterar att ”det har varit ett lyckat sätt att samordna ICA- andlare” och med sitt typiskt skånskt-lakoniska sätt sammanfattar han hela framgångssagan, från den lilla mjölkaffären till dagens lönsamma storbutiker, med: ”Det har gått bra. Vi klagar inte.”