ICA-skolans
tillkomst

ICA-skolans födelseår har fastställts till 1955. Men felmarginalen kan vara något år. ICA-skolan växte nämligen successivt fram ur ICA-tidningen (Praktiskt Butiksarbete) under benämningen ”ICA-tidningens Praktiska kurser”.

Förste kursledaren var Olle Löving som åkte runt i landet och höll frukt- och gröntkurser. Sedan följde också kurser i textning och varuexponering med Leif Eriksson för att klara självbetjäningens helt nya säljteknik.

EN LEGENDARISK KURSLEDARE

Efter en tid anställdes Sven Hägglund, som de flesta äldre inom ICA förknippar med ICA-skolans första tid. Sven Hägglund, en storvuxen norrlänning (slaktare och boxare) for land och rike runt och predikade med tordönsstämma hur man skulle driva butik. Otaliga är de historier om denne legendariske kursledare. Kursmanuskripten var ibland några noteringar på en servett.

En anekdot ur verkligheten är särskilt känd. När han i en kurs i butiksekonomi skulle skapa en dramatisk upptakt stod han när ridån gick upp med ryggen mot publiken, vände sig sedan snabbt om och frågade med dramatisk tyngd: ”Varför driver Du Din butik?” Han hade förväntat sig svaret: ”För att tjäna pengar.” Därmed skulle han vara på rätt spår och säga: ”Just de, och det är det vi nu skall ägna oss åt.” Men när Sven ställde sin dramatiska fråga, ”Varför driver Du din butik?”, svarade snabbt en liten handlare på första bänk: ”Jag blir inte av med den!”.

HALLKURSER OCH BREDDUTBILDNINGAR

Sedan följde de s.k. ”hallkurserna” för de som skulle gå in som handlare i de nya ICA-hallarna som började etableras. Under slutet av 60-talet tillkom också breddutbildningen Årsträning – ett paket på fyra dagskurser som handlarna fick abonnera på för sin personal. De gick i 100-tals genomföranden över hela landet.

Årsträning fick uppföljare i ”Nytändning” och senare ”Dax”. För att öka lättillgängligheten kördes vissa kurser i mobila kurslokaler – en varubuss inredd till kurslokal.

LEDARUTBILDNINGAR

I början av 70-talet började utvecklingen av ett helt nytt utbildningssortiment – ledarutbildningarna. Först var FLU (Företagsledarutbildning). FLU fick flera efterföljare i form av BLU (Butiksledarutbildning) som var mer praktiskt inriktad och LU (Ledarutbildning).

Fortsättningsutbildningar har senare tillkommit. Samma utbildningsmodell med seminarier, hemstudiegrupper och hemuppgifter tillämpades också på KU (Köttutbildning/gesäll) och Köttmästarutbildning, samt på ett flertal skräddarsydda
utbildningar för befintliga och framtida ledare inom koncernen.

SJÄLVFINANSIERAD UTBILDNING

ICA-skolan har alltsedan starten på 50-talet betytt mycket för handlarutbildningen. Men också för medarbetarna i butikerna. Och ICA-skolan har ett gott namn i handlarkretsar, även om man stundtals klagat över höga kursavgifter, kostnader för övernattningar och logi.

Det finns nämligen ett antal principer som gällt under de snart 50 åren. Verksamheten skall i grunden finansieras via kursavgifter. Avkall har gjorts när kraven på nyutveckling varit stora. Då har ICA-skolan erhållit s.k. utvecklingsbidrag – och så är det också idag. Men den löpande verksamheten och underhållet skall vara självfinansierat. Även om där funnits synpunkter är det sannolikt en riktig princip. För att kunna ta marknadsmässiga priser, ställs krav på kvalitet och till ICA-butikerna anpassade kurser.

HANDLARANSVAR FÖR NYREKRYTERING

De allra flesta handlare har också bidragit till den framtida handlarrekryteringen genom att ”skicka” duktiga medarbetare på utbildningar och betala kostnaderna för detta. De flesta är inställda på att vi har den rekryteringsmodellen och känner att de får tillbaka sina kostnader genom ökad motivation och förbättrade arbetsinsatser, innan de en vacker dag blir handlare i egen butik – något som den ”avsändande” handlaren då kan känna delaktighet i.

MAJORITET MED EXAMEN FRÅN ICA-SKOLAN

I takt med ökad konkurrens, ökad butiksstorlek och datorisering har handlarrollen förändrats och mycket av kompetenskraven ligger nu inom ledarskap, personalledning, planering, marknadsstrategi, ekonomisk uppföljning m.m.

Där har ICA-skolan inte minst genom sina ledarutbildningar lagt en viktig grund. Av alla handlare som i modern tid tillträtt medelstora och större butiker har de allra flesta genomgått nästan hela ledarutbildningssortimentet.