Bernt
Aronsson

Som framgångsrik ICA-handlare, med som mest nio livsmedelsbutiker i Småland och Blekinge, var Bernt Aronsson tidigt ute och såg möjligheterna även i specialvarusortimentet.

Bernt Aronsson, 1989, handlare, ledamot av ICA-styrelsen, i sin butik.

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA, Centralt

Motiv-ID: DA1900-9416-ICA004372

Fotograf: Berne Lundkvist

Tidpunkt år från: 1989-02-01

Tidpunkt år till: 1989-02-01

Gata: Sandgärdsgatan

Gata 2: Klostergatan

Verksamhet: A-center (ICA)

Ort: Växjö

Sökord: Handlare

Bildtext: Bernt Aronsson, 1989, handlare, ledamot av ICA-styrelsen, i sin butik.

Beskrivning: ICA-handlare Bernt Aronsson, ledamot i ICA-styrelsen. Här i sin butik omgiven av s k specialvaror.

– Inom ICA hade vi tidigare inget riktigt bra samlat koncept för specialvarorna, säger Bernt Aronsson. Som de flesta livsmedelshandlare hade givetvis även jag specialvaror i butiken. Men vi hade ingen ordentlig fart på försäljningen, och egentligen inte någon bra kontroll på kostnader och lönsamhet.

KRÄVDE SPECIALKOMPETENS

Bernt Aronsson insåg vikten av att ha kompetent folk som kunde hantera specialvarorna på ett professionellt och lönsamt sätt.

– Idén växte vidare och i början av 1985 handplockade jag fyra medarbetare, en marknadschef och tre inköpare, som fick ansvar för specialvarorna. Det var Staffan Dahl, Håkan Seiborg, Jan Magnusson och Stefan Bruhn. Det blev också upphovet till det som sedan kom att bli Specab.

FRAMGÅNGSRIKT KONCEPT

– Konceptet fungerade väldigt bra i mina fyra Kvantumbutiker i Växjö, Älmhult, Karlskrona och Ronneby som var mina huvudbutiker.

Kombinationen av en stor matbutik med en rejäl specialvaruavdelning, blev mycket framgångsrik. Det blev också inledningen till dagens Maxibutiker.

Ronneby, 1970 ca, ICA Ronneby stormarknad, vid kassorna

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Eol AB

Motiv-ID: DA1900-7469-ICA000143

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 1969-01-01

Tidpunkt år till: 1975-12-31

Verksamhet: ICA Ronneby Stormarknad

Ort: Ronneby

Sökord: Butiker

Bildtext: Ronneby, 1970 ca, ICA Ronneby stormarknad, vid kassorna

Beskrivning: Interiör från den nyöppnade affären, ägd av köpman Bernt Aronsson. Vid kassorna.

SPECAB

Det födde tanken på att bilda ett separat bolag. Dåvarande vd:n för ICA Eol, Jan-Olle Folkesson, tände på idén och ville gå vidare.

– Jag fick i uppdrag tillsammans med Gunnar Olofsson på ICA Eol att se över möjligheterna att skapa ett slagkraftigt specialvarubolag.

– Efter ett års funderande och diskuterande, jag kan lova att det fördes livliga diskussioner kring detta, var vi klara att presentera vårt förslag.

Det ledde också till att Specab bildades 1988.

– Succén var given och fler butiker anslöt sig till Specab. 1994 hade vi nått sådana framgångar att ICA såg Specab som det bästa konceptet. Det ledde till att ICA köpte bolaget, med mig kvar i ledningen fram till 1997.