Att jobba på ICA

i butik, på lager
eller på kontor

Hur man klär sig. Hur man för sig. Hur man bemöter kunder. Hur man spelar – varpa. Mycket har man behövt lära sig när man jobbat på ICA genom tiderna.