Om sajten
ica-historien.se

Centrum för Näringslivshistoria har på uppdrag av ICA Gruppen och ICA-handlarnas Förbund producerat denna webbsida.

Sajtens innehåll bygger på det stora historiska arkiv som ICA och ICA-handlarnas Förbund deponerat på Centrum för Näringslivshistoria. Arkivet består av över 700 meter handlingar, hundratusentals bilder, filmer, ljudfiler, trycksaker, marknadsföringsmaterial, tidningar och andra dokument. Allt är insamlat, ordnat och förtecknat av arkivarier vid Centrum för Näringslivshistoria.

Den första versionen av ica-historien.se lanserades 2004 och byggde då till del på en dvd kallad ICA-historien – i parti och detalj som Centrum för Näringslivhistoria gjort 2003. Innehållet på webbplatsen har sedan dess uppdaterats i omgångar. Den här versionen av sajten, med ett nytt utseende och fördjupande material, lanserades  i mars 2017 och uppdateras löpande sedan dess.

Samtliga artiklar har tidigare granskats av flera personer vid Centrum för Näringslivshistoria samt av Fabian Wrede, Roland Fahlin eller Anders Hallgren som varit verksamma inom ICA. De äldsta artiklarna, publicerade 2003, är även faktagranskade av professor Mats Larsson vid Uppsala universitet.

Användning

Verksamma inom ICA-koncernen, ICA-handlarnas Förbund eller andra företag inom ”ICA-sfären” får i arbetet använda material från denna webbplats. Ja, även alla andra som vill använda bilder från sajten är välkomna att göra det, så länge man anger källan tydligt som ”Foto: ICAs historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria”. Undantaget är material som inte tillhör ICA eller Centrum för Näringslivshistoria. Om du är osäker på om en bild faller under den kategorin, hör av dig.

Frågor och beställningar
Centrum för Näringslivshistoria svarar gärna på frågor om samt hjälper dem som önskar forska om ICAs historia eller som önskar beställa kopior av bilder, film eller ljud i högre upplösning än de ligger på hemsidan. Hör av dig till vår servicedesk Bild- och faktaförfrågningar på mejl bildochfakta@naringslivshistoria.se.

Copyright:
Centrum för Näringslivshistoria, ICA Gruppen AB och ICA-handlarnas Förbund

Bilder och filmer:
ICA och respektive upphovsrättsinnehavare. Vi har arbetat för att finna rätt upphovsrättsinnehavare till samtliga använda fotografier och andra medier. Om någon trots detta anser sig ha blivit kränkt i sin upphovsrätt ber vi er att kontakta ICA-handlarnas Förbund.

Kontaktuppgifter

Eva Burén, kommunikationschef
ICA-handlarnas Förbund
Eva.buren@icahandlarna.se
www.icahandlarna.se

Björn Olsson, kommunikationsdirektör
ICA Gruppen
bjorn.olsson@ica.se
www.icagruppen.se

Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48–50
167 33 Bromma
Tel växel: 08-634 99 00
info@naringslivshistoria.se
www.naringslivshistoria.se

Projektteam 2017

För den här versionen av sajten.

På Centrum för Näringslivshistoria:
Anders Sjöman, projektledare
Mikaela Nordin, innehållspublicering
Martin Månson, bild- och mediaimport

Webbyrå och formgivning:
Byggd i WordPress av webbyrån Triggerfish.
Formgiven av Johan Sandell.

Texter:
Författarna och Centrum för Näringslivshistoria