Om sajten
ica-historien.se

Centrum för Näringslivshistoria har på uppdrag av ICA Gruppen och ICA-handlarnas Förbund producerat denna webbsida.

Sajtens innehåll bygger på det stora historiska arkiv som ICA och ICA-handlarnas Förbund deponerat på Centrum för Näringslivshistoria. Arkivet består av över 700 meter handlingar, hundratusentals bilder, filmer, ljudfiler, trycksaker, marknadsföringsmaterial, tidningar och andra dokument. Allt är insamlat, ordnat och förtecknat av arkivarier vid Centrum för Näringslivshistoria.

Den första versionen av ica-historien.se lanserades 2004 och byggde då till del på en dvd kallad ICA-historien – i parti och detalj som Centrum för Näringslivhistoria gjort 2003. Innehållet på webbplatsen har sedan dess uppdaterats i omgångar. Den här versionen av sajten, med ett nytt utseende och fördjupande material, lanserades  i mars 2017.

Samtliga artiklar har tidigare granskats av flera personer vid Centrum för Näringslivshistoria samt av Fabian Wrede, Roland Fahlin eller Anders Hallgren vid ICA/ICA-handlarnas Förbund. De äldsta artiklarna, publicerade 2003, är även faktagranskade av professor Mats Larsson vid Uppsala universitet.

Copyright:
Centrum för Näringslivshistoria, ICA Gruppen AB och ICA-handlarnas Förbund

Projektteam Centrum för Näringslivshistoria (för den här versionen av sajten)
Anders Sjöman, projektledare
Mikaela Nordin, innehållspublicering
Martin Månson, bild- och mediaimport

Teknisk plattform och formgivning:
Byggd i WordPress av webbyrån Triggerfish.
Formgiven av Johan Sandell.

Texter:
Författarna och Centrum för Näringslivshistoria

Bilder och filmer:
ICA och respektive upphovsrättsinnehavare
Vi har arbetat för att finna rätt upphovsrättsinnehavare till samtliga använda fotografier och andra medier. Om någon trots detta anser sig ha blivit kränkt i sin upphovsrätt ber vi er att kontakta ICA-handlarnas Förbund.

Användning

Verksamma inom ICA-koncernen, ICA-handlarnas Förbund/Hakon invest eller andra företag inom ”ICA-sfären” får i arbetet använda material från denna webbplats. Undantaget är material, t.ex. bilder, som inte tillhör ICA eller Centrum för Näringslivshistoria. För ytterligare information kontakta Centrum för Näringslivshistoria.

Den som inte arbetar inom ICA-sfären och vill använda något av materialet på webbplatsen i kommersiellt och/eller annat publikt syfte, måste först kontakta Centrum för Näringslivshistoria för tillstånd. Vi ser dock gärna att materialet används, bara det är för ett gott syfte och vi kan lösa det upphovsrättsliga, så hör av er!

Frågor och beställningar
Centrum för Näringslivshistoria svarar gärna på frågor om samt hjälper dem som önskar forska om ICAs historia eller som önskar beställa kopior av bilder, film eller ljud i högre upplösning än de ligger på hemsidan.

Kontaktuppgifter

Eva Burén, press- och informationschef
ICA-handlarnas Förbund
Svetsarvägen 16
171 93 Solna
Eva.buren@icahandlarna.se
Tfn vxl: 08-553 399 00
www.icahandlarna.se

Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48–50
167 33 Bromma
Tel vx: 08-634 99 00
E-post: info@naringslivshistoria.se eller
www.naringslivshistoria.se