Distributionen och partihandeln

att jobba
på ICA

Jobbar man på ICA betyder det inte automatiskt att man jobbar i butik.  Stora delar av ICAs anställda finns inom distribution och partihandel, eller som tjänstemän på centralfunktioner.  Och många är det som växlat mellan att vara handlare och jobba mer centralt.

Så har det varit: