Från kärror till
förarlösa truckar

Förarlösa truckar, robotar och automatiserade flöden. En förändrad omvärld har drivit fram en storskalighet och en automatisering som ingen hade kunnat föreställa sig.

Även med många robotar i arbete måste en del uppgifter...

Motiv-ID: Logistik Genrebild DEKallhall 130404 0008 – original (83251)

Bildtext: Även med många robotar i arbete måste en del uppgifter utföras manuellt.

I början av 50-talet hade ICA över hundra lager runtom i landet. Den större delen av arbetet gjorde för hand, varorna drogs på kärror och arbetet var tungt. Sedan kom gaffeltrucken, pallställen, frysbilarna och digitaliseringen. Idag genereras ordnarna automatiskt när saldot sjunker i butiken och i många fall plockas och packas varorna av robotar.

Grundbehovet är fortfarande det samma: butikerna behöver förses med ett konstant flöde av varor och de behöver få sina varor i tid, men vägen dit ser idag väldigt annorlunda ut än vad den gjorde för bara några år sedan. Inte minst i hur logistiken är uppbyggd. De hundra distributionscentralerna har blivit till fem, varav då två största ligger i Västerås och Helsingborg.

VÄSTERÅSLAGRET

Till Västerås kom den första automatiserade lösningen i början av 90-talet i form av ett höglager i vilket all hantering sköttes av bansystem och kranar.

– Sedan dess har man bytt ut både bansystem och kranar, men tekniken används fortfarande och principen är den samma. När varorna lossas åker pallarna in ett bansystem och vidare in i höglagret. När det kommer in en order hämtas den ut automatiskt, förklarar Mattias Åhlin. Som logistikchef på lagret i Västerås ser Mattias hur det årligen dyker upp nya tekniska hjälpmedel som gör arbetet säkrare, effektivare och mer ergonomiskt. Sedan han började på ICA i slutet av 90-talet har han sett plocklistor ersättas med digitala system, och när avdelningen för konsumentpackat kött byggdes 2006-talet var den till stor del helt automatiserad.

– Köttet kommer in på ett band från leverantören på andra sidan väggen och sedan är det robotar som sorterar och plockar. Det enda vi gör manuellt är att lasta ut de färdigpaketerade varorna, berättar Mattias.

I många fall är det just när man bygger nytt som man får tillfälle implementera den nya tekniken på allvar, och mycket riktigt är ICAs distributionscentral i Helsingborg, som byggdes i början av 2000-talet, i en i klass för sig.

ToPPMODERN TEKNIK I HELSINGBORG

Lagret var modernt redan när det bygges, och när man för några år sedan gjorde en omläggning av distributionsstrukturen i södra delen av landet passade man på att investera ytterligare i framtidens teknik. Till sin hjälp tog man det japanska företaget Daifuku som specialiserat sig på automationsutrustning. Resultatet blev ett toppmodernt lager med ett flöde som till en betydande del är helt automatiserat. I vissa fall sker den enda manuella handpåläggningen i vid en packstation där buren tas från banan och körs till utlastningen.

– Distributionscentralen i Helsingborg förser ca 700 ICA-butiker i södra och västra Sverige med frukt och grönt, frysvaror, färskvaror, blommor och kolonialvaror. När man med kort varsel ska få ut produkter till väldigt många spridningspunkter blir det en helt annan verksamhet, berättar Henrik Klaar, logistikchef på lagret i Helsingborg I taket ovanför honom passerar burar på en 700 meter lång bana som går genom fem temperaturzoner.

Däribland en frys där tekniken måste klara av 25 minusgrader. På banan finns det plats för 1200 burar samtidigt och varuflödet sker med hjälp av hissar.

Idag är 60 procent av Helsingborgslagret kolonialavdelning helt automatiserad och för färskvarusortimentet är motsvarande siffra ungefär 20 procent. 20 procent låter kanske lite, men om man istället säger 100 000 detaljistförpackningar om dagen är det svårt att inte bli imponerad.

Speciellt med tanke på att varornas beskaffenhet traditionellt sett har gjort flödena svåra att automatisera.

DE i Västerås.

Motiv-ID: 2006-02-17 (24)

Fotograf: Conny Ljungberg

Tidpunkt: 2006-02-17

Bildtext: DE i Västerås.

Ett annat område där det har skett stora förbättringar är förpackningarna. Framförallt har man ett helt annat tänk när det kommer till hållbarhet och volym. Istället för att använda engångsförpackningar kommer färskvaror och frukt i gråa returbackar som tvättas och återanvänds. Det går inte att ta miste på att trenden går mot att allt mer blir automatiserat, och på sikt ser Mattias Åhlin ingen anledning till att man inte skulle kunna automatisera alla repetitiva uppgifter som utförs på ett lager.

– Men samtidigt som automationen ökar så är det fortfarande alla människor som i slutändan är avgörande för att vi ska lyckas med en framgångsrik varuförsörjning eller leverans till butik, säger Mattias.

Det allra senaste är de förarlösa truckar som syns bland pallhyllorna både i Helsingborg och Västerås. Truckarna rör sig i samma miljö som de manuella orderplockarna och följer samma plockslingor.

– De förarlösa truckarna är bara på försöksstadiet men på sikt kommer de att kunna användas ännu mer och inom fler områden, säger Mattias. Och det är det väl ingen som tvivlar på?