ICA Kulturen

ica-idén och
ICA-kulturen

Från det att ICA-idén formulerades 1917 har ICAs kultur utvecklats. Hur mycket lever arvet efter Hakon Swenson kvar, och hur har andan och företagskulturen utvecklats genom åren?

läs om hur ICA-kulturen utvecklats: