ica 100 år
Ett jubileum med mening

Solna, i december 2017.

Historien är inget nytt inom ICA. Vår historia skapar glädje, stolthet – och kunskap. För vi har fortfarande samma kärnverksamhet som för 100 år sedan: matbutiker.

När vi började planera ICAs 100-årsfirande var det därför lätt att tänka att det skulle han­dla om historien. Men vi slog tidigt fast att ICAs historia är fylld av framåtblickande män­ni­skor. Dessutom ville vi inte fira en ålder, vi ville fira en idé: idén om fria handlare i samverkan. Vår grundare Hakon Swensons idé från 1917 som anpassats till rådande tider många gånger, och som säkert kommer utvecklas igen. Allt för att hålla den livskraftig.

Vi ville fira ett sekel av ständig förbättring, med en grundidé som lever stark. Dessutom, för en organisation som aldrig står still, varför fira de 100 år som varit, när man kan fira starten på de nästa 100 åren? Jubileumsåret ville vi därför även ägna åt att ta fram nya idéer, tankar och initiativ, för att göra 100-års firandet relevant för våra kunder och inte bara ett fyrverkeri.

Den tanken sammanfattar man inte genom att säga bara ”ICA 100 år” – utan genom att säga ”ICA 100 år – och framåt”. Utifrån det kom jubileet att vila på fyra grundstenar:

 • HISTORIEN: Vårt avstamp framåt. Kunskap om förr gör oss stolta – och bättre rustade för det som kommer.
 • INITIATIV: Projekt och idéer som gör skillnad över hela landet, och som fortsätter växa långt efter 2017.
 • FRAMTIDEN: Rapporter och spaningar. Vilken värld är det ICA ska verka i framöver och hur vill kunderna ha det?
 • FIRANDET: Självklart vill vi fira för att tacka alla som gjort det möjligt. Med handlare och medarbetare. Och med alla kunder.

När vi för fyra år sedan började planera inför jubileet tittade vi på hur ICA gjorde när man firade 90 år. Vi hade mycket hjälp av dokument från då, men hade gärna hittat ännu mer! Därför har vi satt ihop en samling texter, som ni hittar länkar till nedanför (och som även går att ladda ned som en pdf-tidning). De texterna sammanfattar allt vi gjorde tillsammans under 2017, för vårt eget minnes skull, men även till nytta för framtidens ICA. Och för andra företag, som funderar på hur ni ska använda ett jubileums kraft på bästa sätt, hoppas vi också dessa texter kan inspirera.

Så lycka till, alla ni som har jubileum att fira.

Och en extra lyckospark till ni som år 2067 ska fira ICA 150 år – och framåt.

Björn Olsson, kommunikationsdirektör på ICA Gruppen AB.
Eva Burén, kommunikationschef på ICA-Handlarnas Förbund.

Här kan du ladda ned vår ”Så firade vi 100”-tidning som pdf


Ett helt års firande –
Så här gick det till

(Länkarna leder till fördjupningsartiklar).

2014‑2016:
Januari:
 • Det första numret av jubileumstidningen ICA HUNDRA kommer ut. Den första av många historieberättande aktiviteter.
 • Alla 1 300 ICA-butiker får jubileumsmaterial att dekorera sina butiker med. Majoriteten av ICAs arbetsplatser dekoreras med historiskt material och tidslinjer
Februari:
 • Fler ICA-butiker börjar göra historieväggar med ICAs och sin egen historia.
Mars
April:
 • Det första av årets fyra livsmedelshistoriska seminarier på Handelshögskolan i Stockholm, anordnade av Centrum för Näringslivshistoria och Hakon Swenson Stiftelsen.
 • Supermarket-butikerna startar profilinitiativet En god handling.
Maj:
 • ICA Dagen firas den 10 maj med ICA-handlare, ICA-medarbetare och externa gäster. Även Förbundsstämma och Framtidsseminarium hålls.
 • Fester i Stockholm, Helsingborg och Göteborg för ICA Gruppens medarbetare.
 • Tidningen ICA HUNDRA kommer ut med sitt andra nummer, denna gång om åren 1941 till 1967.
Juni:
Juli:
 • Under Almedalen 2017 arrangerade ICA seminarier med det genomgående temat Samverkan för en bättre framtid. ICA djupdök i frågor om mat, hållbarhet, hälsa, integration och lokalt företagande.
 • ICA Maxi startar profilinitiativet Maxiloppet i samband med grillturnén vecka 18–32.
Augusti:
 • Butiker i Göteborg, Örebro, Skövde och Lund ordnar fest för sina medarbetare.
September:
 • ICA-handlare över hela landet bjuder sina kunder på tårta den 23 september. Ett tårtkalas som även sprider sig i sociala medier.
 • ICA Nära startar profilinitiativet Matprat.
 • Tidningen ICA HUNDRA kommer ut med sitt tredje nummer, denna gång om åren 1968 till 1996.
Oktober:
 • ICA Gruppens interna framtidsdagar i Stockholm, Göteborg  och Västerås.
 • Science week i Södertälje. Dialog med högstadieelever om framtidens mat.
November:
December:
 • Tidningen Buffé presenterar ICA Trossen i Trosas 100-årsinitiativ Integration via magen.

SE Eva och Björn
summera jubiléet

Den 3 oktober 2017, ett par månader innan jubileumsåret avslutades, berättade Eva Burén från ICA-handlarnas Förbund och Björn Olsson från på ICA Gruppen om jubileumsårets aktiviteter på Centrum för Näringslivshistorias årliga History Marketing Summit.  Här kan du se hela presentationen (ca 26 min).