Rune Monö
– ICAs logotyp

Den 12 februari 2002 genomfördes en intervju med Rune Monö – skaparen av ICAs berömda logotyp.

Rune Monö (1920–2007) är känd som en av Sveriges första och främsta industridesigner. Redan 1957 grundade han firman AB Industridesign – ett namn som f.ö. fick den andre pionjären inom fältet, Sigvard Bernadotte, att muttra över att Monö ”lade embargo på hela området”. Vid sidan om arbetet har Monö, som även är professor, undervisat på högskolorna i design.

UPPDRAGET

Monö berättar att det var en man från ett reklamföretag vid namn Ervaco som en dag i maj år 1962 kom upp till hans kontor och frågade om de ville göra ett arbete för ICA. (Ervaco arbetade på den tiden med ICAs marknadsföring.) På frågan varför han tror att det var just han som fick uppdraget svarar Monö ödmjukt att ”På den tiden fanns inte så många designer”. Han drar sig också till minnes att han hade gjort en röntgenteckning åt Ervaco vid ett tidigare tillfälle.

Monö minns att ICA fann sin gamla logotyp föråldrad. Han minns också att bytet av logotyp hade att göra med den organisationsförändring som knöt de fyra ICA-anslutna inköpscentralerna närmare varandra. Ett resultat av denna var en önskan att ICA-profilera butikerna och den gemensamma reklamen.

IDÉ OCH UTFORMNING

Några begränsningar, eller speciella önskemål från ICAs sida minns Monö inte att skall ha förekommit, utan han fick själv fundera ut vad en ICA-logotyp borde uttrycka. Det kan dock ha varit ICA själva som bestämde den röda färgen. Monö har idag följande tankar om vad ICA-märket uttrycker:

ICA-emblemet är både vänligt och aggressivt. Det är alltså två motpoler som inte är så lätta att kombinera. Jag tycker att det runda C:et och det spetsiga och kantiga A:et uttrycker de respektive egenskaperna.

RUND FORM

Han berättar vidare att han utgick från att bokstäverna på något vis skulle ha en rund form, eftersom ”den runda formen alltid syns och är någonting som man genom hela historien har prefererat.” Riktningen i märket är även viktigt:

Det var en lycka att A ligger till höger om de båda andra bokstäverna, för det är en riktning framåt. Hade A kommit före C hade det blivit en riktning bakåt.

Intressant är att Monö själv trodde sig bli tvungen att justera märket på 70-talet, eftersom modet på denna tid gick mot allt tjockare bokstäver. Någon ändring har dock aldrig behövts och i ICAs protokoll kan man se att just förmågan att vara oberoende av tidsandan, var ett viktigt önskemål med den nya logotypen.

KONTAKTEN MED ICA

Det antagna ICA-märket var inte Monös enda förslag, utan ett av flera. Idag erkänner han dock att de andra förslagen mer var skisser som togs fram bl.a. för att kunden skulle uppleva sig delaktig i valet av det egentliga förslaget.

Monö fick berättat för sig att den nya logotypen först hade antagits efter långa diskussioner och att det fanns ett läger för och ett emot.

Om kontakterna med ICA säger han att:

Det var väldigt trevligt att få kontakt med denna sort människor för i mitt dagliga arbete hade jag bara kontakt med tekniker. Det är inte något fel på tekniker, men de är mer anonyma och mer reserverade än de personer jag mötte på ICA.

HEL GRAFISK PROFIL

Det var inte bara själva logotypen som Monö skapade, han och hans företag tog fram ett helt grafiskt koncept gällande färger och former på butiksskyltar, lastbilsdekor, uniformer, kassar m.m. Efter själva lanseringen av ICA-märket 1964 hade de arbete ytterligare två, tre år med annat. De designade t.o.m. en hel ICA-kiosk och arbetade även åt ICA-restauranger och ICA Förlaget.

ICA-emblemet är både vänligt och aggressivt. Jag tycker att det runda C:et och det spetsiga och kantiga A:et uttrycker de respektive egenskaperna.

Rune Monö, 2002

I en manual sammanfattades hela ICAs grafiska profil. ”Den manualen skulle vara provisorisk”, berättar Monö, ”och skulle efter ett par år revideras.” Den kom dock att vara giltig i 10–15 år innan han kontaktades för justeringar.

Monö gjorde nästan allt arbete med ICAs logotyp själv, eftersom han fann uppdraget så intressant och utmanande. För den grafiska profilen i övrigt anlitade han sina medarbetare, och för ICA-kassen även en konsult.