ICA startar
apotek

I april 2010 gick startskottet för ICAs satsning på den egna apotekskedjan Cura apotek. Då öppnade ICA sitt första egna apotek i Göteborg. Sedan dess har ett trettiotal Cura apotek öppnats som ”shop-in-shop” i större ICA-butiker, d.v.s. som en egen butik i ICA-butiken. Satsningen på egna apotek var naturlig för ICA som länge väntat på möjligheten att få sälja läkemedel.

ICA stod tidigt redo att sälja läkemedel. Då regeringen under 1990-talet först utredde frågan om den framtida läkemedelsförsörjningen förespråkade ICA omedelbart en avreglering av apoteksmonopolet. I januari 1998 presenterade Socialdepartementet en utredning som bland annat föreslog en avreglering med syfte att öka tillgängligheten av läkemedel för konsumenterna.

Till gagn för alla

Då Socialdepartementets förslag kom var ICAs ställningstagande självklart. Man insåg att ett beslut om avreglering innebar många utmaningar men såg också flera fördelar. ICA framhöll särskilt det positiva i att fler aktörer på marknaden skulle medföra bättre service och tillgänglighet. Man ville på det här sättet gärna bidra till en enklare vardag för kunderna.

ICA hade alltså kundernas bästa för ögonen. Men man medgav också att en avreglering förmodligen skulle vara ekonomiskt intressant för flera ICA-butiker. Inte minst skulle försäljning av läkemedel dra kunder till övriga butiken och i ett längre perspektiv bidra till en lönsamhet för butikerna.

I linje med ICAs profil

Försäljning av läkemedel i butikerna skulle dessutom stärka ICAs hälsoprofil. Här skulle verksamheten kunna utökas till att omfatta även kostrådgivning. ”Många möjligheter öppnas när det finns farmaceutisk kompetens i butiken” förklarade man och fortsatte: ”Tänk att kunna få sin egen hälsoprofil gjord i den egna ICA-butiken och kunna erbjuda bra mat som stärker hälsan vid sidan av mineraler, vitaminer, hälsokost, receptfria och receptbelagda läkemedel.”

ICA hade sedan tidigare en viss apoteksvana eftersom de länge fungerat som apoteksombud. Flera hundra ICA-lanthandlare i glesbygd och på mindre orter i landet hade tillstånd att lämna ut apoteksvaror till kunderna. Denna service tryggade läkemedelsförsörjningen på landsbygden.

Avregleringen dröjer

Inför en utvidgad läkemedelsförsörjning var det nödvändigt för ICA att se över i vilken form man skulle driva egen apoteksverksamhet och hur man bäst skulle tillgodose de krav på återförsäljarna som en avreglering helt naturligt skulle medföra. Bland annat sade utredningen från 1998 att receptfria läkemedel endast skulle få säljas där farmaceutisk kompetens fanns. En viktig fråga var också hanteringen av läkemedlen, med olika krav på till exempel kyl- och fryshantering samt förvaring av narkotiska preparat.

Då Socialdepartementets förslag kom såg ICA en avreglering av apoteksmonopolet inom ett år. Men det dröjde betydligt längre än så. Först drygt tio år senare, under 2009, upphörde statens monopol på läkemedelsförsörjning. Därmed öppnades möjligheten för detaljhandeln att sälja receptfria läkemedel i butik samt för nya aktörer att öppna fullskaliga apotek i egen regi. Majoriteten ICA-butiker har därefter valt att börja sälja receptfria läkemedel i sina butiker.

Cura apotek blir lösningen

Under 2009 inför avregleringen inledde ICA och Apoteket en diskussion om samarbete där fullskaliga apotek skulle öppnas i större ICA-butiker. Diskussionen avblåstes när Apotekets nya ägardirektiv blev kända. Ägardirektiven skulle medföra en negativ fördröjning av samarbetet och ICA skulle komma för sent in på marknaden jämfört med konkurrenterna.

”Vi står och faller inte med Apoteket” sa ICA då. Istället skulle man försöka hitta andra lösningar. Och det gick fort. I oktober 2009 kom beskedet att ICA avsåg öppna egna apotek i några av landets större ICA-butiker. Ett halvår senare var man igång. Cura apotek var ett faktum.

ICA Curo Apoteket-logotyp

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA, Centralt

Motiv-ID: LOGO_CURA_ICA

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 2011-01-01

Tidpunkt år till: 2011-12-31

Land: Sverige

Sökord: Profilmaterial

Bildtext: ICA Curo Apoteket-logotyp