Så har ICA sett på
framtiden

Även om många ungdomar får uppleva år 2000, ligger tidpunkten långt bortom den period vi idag med sannolikhet kan överblicka.

Det är ICAs förre vd och store visionär, Nils-Erik Wirsäll, som ändå – för drygt 30 år sedan – försöker se in i framtiden. Det gör han, tillsammans med en panel på trettiotalet initierade kolleger, konsumentjournalister och affärspartners, i den lilla boken Så handlar vi om tio år. Hans spekulationer sträcker sig alltså inte längre än till tidigt 1980-tal. Ändå är det oerhört intressant att ta del av sakkunskapens förmåga att sia om handelns och ICAs framtid.

Felgissningar

Med facit i hand är det lätt att konstatera att experterna har fel på en rad punkter:

Befolkningen, d.v.s. kundunderlaget, skulle uppgå till 9 miljoner människor redan för ett par decennier sedan. Siffran nås först i år, 2002.

Utländska intressenter kommer aldrig att intressera sig för den lilla svenska marknaden, med få befolkningskoncentrationer och långa avstånd. Möjligen en amerikan, då! Idag ägs ICA till hälften av en multinationell jätte med hemvist i Holland. Största enskilda ägare är en norrman.

Svårt förutspå internet och Euro

Vi kommer inte heller att handla mat via bild-tv, hävdar Nils-Erik Wirsäll, som naturligtvis – lika litet som någon annan – kunde förutspå IT-revolutionen. (Och vi handlar ju inte ens idag mat över nätet i någon större utsträckning).

Inte heller var det då möjligt att förutse utvecklingen mot ett gemensamt Europa och en gemensam valuta, med allt vad det innebär i form av ökad konkurrens över gränserna.

Det ska också sägas att panelen fick rätt i många frågor; om befolkningskoncentration, om produktutveckling, inte minst på förpackningssidan, om rationellare distribution.

JÄMFÖRELSE MED H&M

Hur har då ICA i allmänhet sett på framtiden och lyckats förutspå den? Som utanförstående betraktare tillåter jag mig friheten att jämföra med en annan svensk handlarkedja som också varit extremt lyckosam. Jag tänker naturligtvis på H&M, även den med rötter i Västerås, för övrigt!

Och det man då slås av är:

  • Förmågan att snabbt anpassa sig efter ändrade förutsättningar.
  • Det lugn och den konsekvens som varit vägledande för expansionen.
  • Hur få de misstag som gjorts ändå har varit.

BORDE HA FÖRUTSETT REGERINGSATTACK

ICAs utveckling har självfallet påverkats av vad som hänt i omvärlden, oavsett om det handlar om köpkraft, inflation, avtalsrörelser, plan- och bygglagstiftning, konkurrensfrågor etc. Och på några av dessa områden har ledningen till synes aningslöst agerat mot bättre vetande. Att en ministär, som gärna gynnar kooperativa idéer, tigande skulle betrakta hur ICA år efter år tog marknadsandelar på KF:s bekostnad var ju inte särskilt troligt. Så fick ledningen också ta den fejden med regering och konkurrensvårdande myndigheter.

GULLINS, LINDEX, ELLOS

En del företagsaffärer förefaller också mindre välbetänkta utifrån ett strategiskt perspektiv. Förklaringen finns att söka i det faktum att ICA-ledningen tidigt ansåg att specialvarorna måste beredas mer och mer utrymme för att trygga framtida lönsamhetsutveckling. Det är i det perspektivet man ska se ICAs ambitioner i mitten och slutet av 1980-talet att bli en klädhandlare av rang. Lindex och Gulins förvärvades snabbt, liksom postorderföretaget Ellos. Bortsett från att det väckte vrede hos handlarna och allvarligt äventyrade sammanhållningen i ICA-leden var det inte ens kommersiellt någon större framgång.

MISSTAG ATT SÄLJA BOB

Likaså hävdar jag att ICA hade en felsyn på varumärkets framtida betydelse när Bob, Luxus, Svea etc. avyttrades. Fabrikanterna tryckte troligen på för att ICA skulle göra sig av med sin egen dagligvaruproduktion, men sett i skenet av framväxten av handelns egna varumärken blir agerandet obegripligt.

Insikten om konsumenternas framtida beteende har inte heller alltid gått hand i hand med det faktiska agerandet. Det dröjde exempelvis länge innan ICA antog utmaningen från en ny och mycket aggressiv konkurrent, snabbmatskedjorna. (Och då genom att själv under en kort period stå som ägare till en av dessa, Sandy’s).

INTERNATIONELL EXPANSION

Men, för att avslutningsvis återknyta till parallellen med H&M, även Stefan Persson och hans medarbetare har begått grava misstag. Och står idag starkare än någonsin, inte minst efter den internationella expansion där ICA har ett och annat exempel att följa.