Hakonbolagets
50-årsjubileum

År 1966 tillsatte Hakonbolaget en kommitté för att planera firandet av bolagets 50-årsjubileum. De huvudsakliga jubileumsaktiviteterna beslöts förläggas till år 1968. På samma sätt hade man förlagt 25-årsfirandet till 1943 – något märkligt när AB Hakon Swenson faktiskt grundades 1917 …

Anledningen var att bolaget visserligen bildades i Västerås 1917 och att man då även köpte upp en grosshandel i Gävle, men den stora verksamheten i Västerås drogs först igång i början av 1918. Västeråsborna i Hakonbolaget måste ha tyckt att det kändes fel att fira starten i form av ett förvärv av en annan verksamhet, utan firade istället 1918. Numera accepterar dock ICA att man grundades 1917 och firade således sitt 90-årsjubileum 2007.

Kommittén för 50-årsfirandet 1966 leddes av Knut Sundelöf och beslöt att högtidlighålla jubileet på ett flertal olika sätt: med bok, film, butiksaktiviteter, specialnummer av ICA-kuriren samt en stor fest i samband med årsstämman.

JUBILEUMSBOK UTAN SWENSONSKIVA

Jubileumsboken kom att få namnet Något till livs. Den fick två ganska disparata delar, en berättelse i text och bild om ”Husmor och affären under ett halvt sekel”, skriven av Margit Falkenstam och en historik över Hakonbolaget av Nils-Erik Wirsäll. Den ursprungliga idén att boken skulle innehålla en grammofonskiva med en gammal intervju av Hakon Swenson blev dock aldrig fullbordad.

JUBILEET SOM MARKNADSFÖRING

Reklamchefen Anders Wijk var den inom kommittén som ansvarade för filmen, vilken fick namnet Jubileumskalaset. Den var en s.k. husmodersfilm, ett slags längre reklamfilm som visades på biografer, dagtid. Medverkande var bl.a.: Isa Quensel, Lena Söderblom, Lars Lind och Mille Schmidt. Handlingen är simpel: en parant dam får i uppdrag att skriva en artikel om ICA och tar därvid hjälp av sin dotter och hennes halvgalna familj. Under filmens gång uppkommer dock, som av en händelse, en uppsjö situationer där ICAs förträffliga varor måste diskuteras ingående av rollgestalterna. För att locka folk till filmen annonserade man såväl i butiker som i ICA-kuriren om ”Gratis bio” och berättade att värdekuponger skulle utdelades vid filmvisningen.

Vad gällde butikerna, så pyntades dessa från golv till tak med skyltar, ballonger, flaggor och annat reklammaterial och blev till ”jubileumsbutiker”, på samma sätt som de tre år senare skulle iklädas ICAnderskrud. Dessutom försökte man samtidigt förmå handlarna att ge ”jubileumsglans över butiken”, d.v.s. städa upp, måla om, laga hyllor och olja kundvagnar.

ANDAKT OCH BOLAGSSTÄMMA

1968 års stämma inleddes, som brukligt var hos Hakonbolaget, med andakt i domkyrkan. Man sjöng psalmer, domprosten talade om ”medmänsklighet i vårt arbete” och flera orgelverk framfördes, bl.a. Romans Sinfonia D-dur. Efter andakten blev det lunch och därefter bolagsstämmoförhandlingar. Inte heller grundaren glömdes. I ett pm står antecknat att ”Köpman Alf Sundby önskar nedlägga en krans på Hakon Swensons grav. [—] Preliminär tidpunkt 14.00”.

JUBILEUMSBANKETTEN

Klockan sju började så den stora jubileumsbanketten i Rocklundahallen. Det var drygt 1.300 handlare, tjänstemän och gäster som grupperade sig kring de 38 långborden i idrottshallen, som för dagen hade smyckats med blommor, ”späd grönska” och levande ljus. Bland hedersgästerna kan nämnas såväl prins Bertil som hela sju landshövdingar.

Till förrätt gavs Vol au vent med fågelstuvning, nedsköljd med mellanöl och en 4:a Skåne eller Renat. För de som inte föredrog vatten, naturligtvis – det sägs att det på Hakons stämmor brukade finnas två stora grupper, helnykterister och dryckesglada …

MILITÄRMUSIK OCH GRATIFIKATIONER

Varmrätten, som avåts till en konsert av Militärmusikkåren i Västerås, bestod av kall inkokt lax à la Russé med färskpotatis och ”Dopff dry”. Mitt under middagen deklarerades att det var dags för all personal att öppna de kuvert som låg utlagda framför dem på borden. De visade sig innehålla en folder, i vilken man kunde läsa att de som arbetat minst tio år i bolaget som jubileumsgåva erhöll en resa till ”det soliga Spanien”, tillsammans med eventuell respektive. En minst sagt annorlunda jubileumsgratifikation.

Till efterrätt inbars glasstårtor med blixtrande tomtebloss. Middagen avslutades med kaffe och en väl tilltagen (6 cl) Grönstedt eller Apricot Bols samt, till var och en, en trevlig liten pappask med blandade rökverk.

UNDERHÅLLNING OCH RIDDARTECKEN

Under kvällen underhöll Bo ”Bosse” Parnevik (som enligt kvittot i arkivet tog 1.800 kr i gage) samt valda delar av Orphei Drängar. Prins Bertil delade ut 23 guldur till veteraner och dekorerade, på uppdrag av Kungen, Hakonbolagets vd, Carl-Hakon Swenson, med riddartecknet av Vasaorden!

Dagen efter konstaterade Västmanlands Läns Tidning att ”jubileumsmiddagen blev ett välregisserat under.”