Studiebesök i
Uppsala 1949

Under årens lopp har inte bara representanter för ICA och dess föregångare besökt inköpscentraler, grossister och tillverkare världen över. Utbytet har också inneburit att åtskilliga delegationer också sökt sig till Sverige. Ett program vid en typisk utländsk visit innehöll ofta någon form av kulturell aktivitet, visning av verksamheten och lokaler samt lunch eller middag.

Studiebesök, kollegor från Kesko hos Hakonbolaget, Uppsala, 1945.

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Hakon AB

Motiv-ID: DA1900-9075-ICA002465

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 1945-01-01

Tidpunkt år till: 1945-01-01

Verksamhet: Hakonbolagets kontor och lager

Ort: Uppsala

Sökord: Händelser

Bildtext: Studiebesök, kollegor från Kesko hos Hakonbolaget, Uppsala, 1945.

Beskrivning: Hakonshus, entrén, gruppbild. Finska gäster, kanske från Kesko, besöker Hakonbolaget. Hakon Swenson, Carl-Hakon Swenson, Josef Lindqvist m fl.

I nr 11 av ICA-tidningen från 1949 kan man exempelvis läsa om när Hakonbolaget, i samband med Internationella livsmedelshandlarekongressen, inbjöd representanter från 8 länder till studiebesök vid kontoret i Uppsala.

Värdarna Carl-Hakon Swenson och disponent Eric Lewén bjöd på ett digert program. Först blev det lunch på Gillet, sedan sightseeing med förste bibliotekarien dr Arvid Hj. Uggla som populär guide på universitetsbiblioteket Carolina, där Silverbibeln beundrades.

Slutligen företogs en grundlig rundvandring genom Hakonbolagets kontor och lager, där Carl-Hakon Swenson bland annat berättade om Hakonbolagets och ICAs bakgrund och verksamhet. Det meddelas att de utländska gästerna var mycket imponerade ”av den rationellt ordnade inköpscentralen”. Den danske delegaten Gustav Bjorn-Rühne lär också ha föreslagit att ett hyllningstelegram skulle sändas till Hakon Swenson.

Uppsala, 1938, Hakonbolagets nya kontor och lager, exteriör.

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Hakon AB

Motiv-ID: DA1900-9072-ICA002462

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 1938-01-01

Tidpunkt år till: 1938-01-01

Verksamhet: Hakonbolagets kontor och lager

Ort: Uppsala

Sökord: Byggnader

Bildtext: Uppsala, 1938, Hakonbolagets nya kontor och lager, exteriör.

Beskrivning: Nya Hakonshus i funktionalistisk stil.