ICA-marschen på
Eolstämman 1951

Bland de fyra regionbolagen i ICA, är Eol det som har lämnat efter sig flest egenskrivna sångtexter. Vid Eol-träffarna (som hölls med handlarna inom regionen) fanns alltid ett sånghäfte och oftast sjöng man om det egna bolaget och om ICA.

Under 1940-talet hette sångerna sådant som: Eolträffvisa, ICA-köpmännens paradmarsch, Sång för köpmanshustrun, ICA-varornas väg över haven och disken, Köpmansång, ICA är vårt hopp, Handlarevisan, Eolvalsen eller I ICAs glada lag.

MARSCHER OCH KANTATER

En regelrätt Eolmarsch nykomponerades av handlaren Hilmer Carlsson. Noterna, till det ganska korta stycket, finns kvar, men tyvärr ingen inspelning. Vid bolagets tioårsjubileum 1948 lät man vidare trycka en kantat om Eol. Denna var skriven av Theodor Freeman.

Den sångtext som verkar ha satt starkast spår är dock ICA-marschen. På Eols bolagsstämma i Växjö den 4 juni år 1951 avnjöt man först sandwiches, Vol au vent med höns, kalvfilet med grönsaker, glacetårta och flertalet glas Palido Ligero. Senare på kvällen stod kaffe med avec, dans, frågesport och premiärvisning av en treminuters eolsk reklamfilm på programmet. Innan dess var det dock dags för allsång.

Till allsången hade en ny text skrivits på melodin till Franske kungens spelmän av Gunnar Turesson. Vem diktaren är saknar vi tyvärr uppgifter om, men följande är den högstämda textens ordalydelse:

ICA-MARSCH

Vi har kommit ifrån alla väderstreck
ifrån stad och bygd i Sveriges långa land,
Tranås, Kungsbacka, Skanör och Barsebäck,
Tomelilla, Alingsås och Tylösand.
Vi är samlade kring ICA
Vår symbol,
Och i tider växlingsrika
är vårt mål:
hålla kursen rakt framåt
på vår fria köpmansstråt
kämpa ärligt samman vårt blanka stål.

Främst i teten [Sic!] för vår organisation
smattrar ICA-flaggans duk för förlig bris,
som symbolen för vår kamp mot depression
skall den visa hur man klara kan en kris.
För dess färger vill vi kämpa,
allt vi ge.
Ingenting skall kunna dämpa
Vår idé,
som är värd att samlas kring
i en ärlig köpmansring
sammansvetsad uti både väl och ve.

Sveriges hushåll vi förser med nästan allt
makaroner, ärter, mannagryn och mjöl,
låsar, tänger, ost, Prinsesskaffe och salt,
ICA snabblack, Slottsgryn, sydfrukter och öl.
Ifrån koja och till slott hörs
samma ton:
ICA:s varor håller måttet.
Unison
ljuder kundens hyllningskör:
prima varor ICA för
och var nyhet blir en verklig sensation.

Finns en köpman kvar som ännu ej är med?
Står det ännu någon tveksam utanför?
Slut då upp och tåga med i våra led,
sjung med oss uti vår stora ICA-kör:
Vi är samlade kring ICA
vår symbol,
och i tider växlingsrika
är vårt mål:
hålla kursen rakt framåt
på vår fria köpmansstråt
kämpa ärligt samman med vårt blanka stål.

Något anmärkningsvärt kan kanske tyckas att ”Sveriges långa land” vid specificering endast tycks åsyfta orter inom Eol-området. Men alla som besökt Malmö och Göteborg vet väl att Stockholm, Västerås och hela Norrland, ur ”framsidans” perspektiv, endast är obetydliga, fjärran finnmarker …

INSPELNING

Redan innan ICA-marschen sjöngs unisont på Eol-stämman hade man låtit spela in densamma. Den 12 maj begav sig en herr K.O. Sandberg till Erdmanns Grammofonstudio på Kungsgatan 65 i Göteborg, där marschen förevigades i vax. 78-varvaren finns nu digitaliserad och kan lyssnas på här.