ICA ärver
familjebibel

Idag, när man under ett yrkesliv kan ha ett stort antal olika arbetsgivare och sällan stannar mer än några år på varje ställe, har den känslomässiga kopplingen till den plats där man arbetar och den anda och kultur som där råder minskat kraftigt. I äldre tider kunde emellertid den känslomässiga bindningen till ett företag vara mycket stark. Och andan inom Hakonbolaget är ett tydligt exempel på detta.

Belöning av Hakonbolagets HK-chaufförer genom KAK, 1963 ca.

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Hakon AB

Motiv-ID: DA1900-8962-ICA002352

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 1962-01-01

Tidpunkt år till: 1964-12-31

Gata: Sjöhagsvägen

Gata nr: 3

Verksamhet: Hakonbolagets huvudkontor och distributionscentral

Ort: Västerås

Sökord: Personal

Bildtext: Belöning av Hakonbolagets HK-chaufförer genom KAK, 1963 ca.

Beskrivning: Carl-Oscar Ericsson och Reinar Eriksson, huvudkontorets chaufförer. Belönade med KAK:s guldmedalj.

Det finns ett rörande exempel på hur anställda kunde uppleva något som närmast får betraktas som släktskap med företaget. Gotthard Andersson var chaufför vid Hakonbolagets Västeråskontor och även hans hustru Anna Andersson var yrkesverksam inom företaget.

MINNE AV MIG OCH MIN MAKE

När Anna Andersson gick ur tiden visade det sig att Hakonbolaget fanns med bland arvtagarna. Fru Andersson hade den 7 februari 1957 på Västmanlands Rättshjälpsanstalt i Västerås låtit upprätta ett tillägg till ett tidigare testamente. I detta meddelade hon att henne yttersta vilja var att hennes och hennes makes stora familjebibel vid hennes frånfälle skulle övergå i Hakonbolagets ägo ”för att där förvaras som ett minne av mig och min make.”

Bibeln som numera ingår i Hakonbolagets arkiv i ICAs arkivdeposition på Centrum för Näringslivshistoria är från 1928. Den är i helfranskt band med guldsnitt och rikt illustrerad med fotografier av känd kristen konst, respektive arkeologiska föremål från Mellanöstern. Förläggare var Frölén och comp. och själva utgåvan benämns ”Illustrerad familjebibel”.

Familjebibel, testamenterad till Hakonbolaget 1957 av chaufförsänka.

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Hakon AB

Motiv-ID: DA1900-7212-ICA002678

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 1928-01-01

Tidpunkt år till: 1928-01-01

Sökord: Böcker

Bildtext: Familjebibel, testamenterad till Hakonbolaget 1957 av chaufförsänka.

Beskrivning: Familjebibel, testamenterad till Hakonbolaget den 7 februari 1957 av Anna Andersson, änka efter Gotthard Andersson som var chaufför vid Västeråskontoret.