Broschyr om
förhållningsregler

Nedan följer ett utdrag ur den broschyr som de anställda hos stormarknaden ICA FL (Ferdinand Lundquist) i Göteborg fick när de fick anställning i butiken. Broschyren, som trycktes under mitten av 1960-talet innehåller detaljerade förhållningsregler som de anställda skulle rätta sig efter under arbetsdagen.

Tidsstämpling är obligatorisk och gäller alla – både chefer och personal. Ni skall själv stämpla, då Ni kommer och då Ni går – även för tjänsteärenden. Ankomst stämplas vid passerande av personalkontrollen. Kortet sätts då i facket för ”INNE”. Därefter sker ombyte till arbetsdräkt, varefter arbetsplatsen omedelbart intages. Ni skall stämpla vid rasts början och slut – även om Ni äter i FL:s lunchrum.

Arbetskläder tillhandahålles av företaget liksom saxar, pennor och dyl. Dessa utkvitteras vid anställningens början. De av personalen, som har nylonrockar, tvättar dem själva. Vårda arbetskläderna väl!

Personlig hygien. Tänk på att Ni representerar firman. Sådan Ni är, så bedöms företaget. Företaget önskar därför att Ni skall se välvårdad ut. Men make up och frisyr skall ordnas i omklädnings- och toalettrum, där speglar finns tillgängliga. Det är dålig takt och ton att tugga tuggummi eller äta under arbetstid. Vid kall väderlek är det tillåtet att taga på tröja eller kofta, men den skall sitta under butiksrocken.

Lunch serveras i företagets lunchrum till speciellt låga priser. Detta är en löneförmån, som Ni kan utnyttja. Om Ni äter inom firman, skall det ske i lunchrummet.

Tobaksrökning är tillåten endast i lunchrum och på toaletter. Vi hjälps åt att hålla snyggt i dessa lokaler – det bidrar ju till allas trevnad. Onödigt uppehåll i dessa lokaler är inte tillåtet.

Privata telefonsamtal får äga rum endast i undantagsfall och då med tillstånd av gruppchefen, för kassabiträden huvudkassörskan.

Snabbtelefoner finnes utplacerade i butik och lager. Lär Er hur de skall användas och tänk på att alltid tala ett vårdat språk även i snabbtelefonen.

Diskretion. Varje anställd är skyldig att iakttaga sträng diskretion och inte tala om för någon utom företaget eller för annanpersonal, utöver vad arbetet kräver, vad som i eller genom arbetet kommit till Er kännedom om företaget. Innehåll i brev eller upplysningar angående företagets omsättning och kalkyler skall behandlas på samma sätt.