ICA-tidningen lär ut
vett och etikett

1941 startade Hakonbolaget en intern tidskrift som snart fick namnet ICA-tidningen. Målgruppen var framförallt unga och driftiga butiksanställda. Ett viktigt tema under tidningens första decennium var det personliga uppträdandet gentemot kunder.

Särskilt det första intrycket vid disken var viktigt. Expediten skulle helst inte tala med kunden vare sig om den senaste fotbollsmatchen eller om familjen hade influensa. Mycket unga expediter uppmanades att inte sparka igen specerilådan, och springpojkar rekommenderades att svara klart och tydligt på varje tilltal.

Att tala väl och behandla kunden vänligt var minst lika viktigt som kunskap om varorna. I första årets tredje nummer återfinns två artiklar i detta ämne. Under rubriken ”Talets gåva” uppmanades biträdet att varken svära eller använda slanguttryck. Det var viktigt att alltid känna till kundernas efternamn, då den som expedierades helst skulle tilltalas med både namn och titel. (Detta var före du-reformen).

Damer tilltalar man med fru eller fröken, omedelbart följt av efternamnet. Några av de få yrkestitlar, som bruka användas för damer, äro doktorn, docenten och syster.

ARBETSROCK OCH TVÄTTBAR MÖSSA

”Börja dagen med att se trevlig ut” var rubriken på den andra artikeln, där det unga butiksbiträdet uppmanades att använda både arbetsrock och tvättbar specerimössa. Bruket att bära en utsliten kofta eller någon gammal hatt, ”inmjölad och insmetad”, var föga affärsmässigt. En vårdad klädsel var behagligt för kunden, enligt artikelförfattaren, men kunde också stärka både självförtroende och självkänsla, ”vilket man bör ha om man ska komma någonstans här i världen”.

TELEFONETIKETT

Några år senare kunde etikettsreglerna gälla telefonsamtalen. År 1951 fanns enligt tidningen 1.600.000 telefoner, vilket innebar att ”det på varje telefon går 4,7 personer”. Så telefonen höll på att bli varje familjs egendom. ”Svara så snabbt som möjligt”. ”Var alltid sist att lägga på luren, för kunden kan vilja lämna ytterligare en beställning i sista ögonblicket”, löd några av de goda råden. Detta var på den tiden då man ännu kunde få varorna hemskickade. Men viktigast av allt, man skulle inte glömma bort att le i telefonen!

”Give me five bananas”. Efter krigets slut uppmanades affärsmedarbetare att bättra på sina språkkunskaper, särskilt på platser där man kom i kontakt med utländska turister. På 1960-talet handlade det goda uppträdandet framförallt om att skaffa sig en bättre allroundutbildning.