Husesyn av Metro
Brommaplan 1970

Tidningen Supermarket har alltid haft ett helhetsperspektiv på livsmedelsmarknaden och intresserat sig lika mycket för ICAs konkurrenter som de butiker som varit anslutna till den egna koncernen. En aktör som i Stockholmsområdet låg långt framme med stora, välskötta butiker, var Metro. I Supermarket nr 11, år 1970 gick man husesyn i deras nyligen ombyggda butik vid Brommaplan.

Parentetiskt kan nämnas att ICA Essve under 1980-talet skulle komma att få ta över hela 14 butiker av Metro. Som en liten motprestation lade ICA istället ned ett par mindre butiker, samt accepterade att Metro fått butiksläget i Nacka Centrum, trots att ICA blivit lovat detsamma. År 1992 upphörde Metro helt och ICA övertog de 17 butikerna och drev dem först vidare under det gamla namnet, men snart skyltades en efter en om till ICA. Idag heter butiken vid Brommaplan ICA Supermarket.

25 METER LÅNG KYLDISK HAR ERSATT FÖNSTER

Fönsterfasaden användes tidigare för uppföljning av veckoannonsens kampanjvaror. Dels genom stora prisplakat och dels genom specialexponeringar längs hela fönsterraden. På så sätt informerades kunder både i och utanför butiken om veckans kampanjvaror.

Vid ombyggnaden fanns stort behov av utrymme för nya kyl- och frysdiskar. Genom placering av en 25 meter lång kyldisk framför fönsterfasaden ansåg man att detta utrymme skulle utnyttjas mer effektivt. I kyldisken exponeras charkvaror, ost, sill samt fisk- och köttkonserver. Men samtidigt används också utrymmet mellan kyldisken och fönsterraden för plakat som ger information och slår fram butikens erbjudande.

Förutom att man vunnit kyl- och frysmeter gav ombyggnaden en ökning av antalet hyllsektioner (à 1,20 meter) med cirka 35; från 120 till 155 sektioner. [—]

HYLLMETER PÅ ÖPPNA YTOR

Från början ansågs butiksytan stor i förhållande till sortimentet och de första årens beräknade omsättningar. Det fanns utrymme för stora specialexponeringar på öppna ytor.

Efter ombyggnaden togs dessa öppna ytor i anspråk för ett ökat antal gondoler. Gavlarna används fortfarande för specialexponeringar. Där följer man i huvudsak upp veckoannonsens priserbjudanden.

KVÄLLS- OCH SÖNDAGSÖPPET

1962 medgav butiksstängningslagen inget förlängt öppethållande. Därför inrättades en kvälls- och söndagsöppen jourbutik med kiosksortiment och automater.

Numera är automaterna borta och jourbutiken har blivit en ren entrébutik. Istället tillämpas för hela butiken förlängt öppethållande:

måndag–fredag 9.00–20.00
lördag 9.00–18.00
söndag 13.00–18.00

FÄRSKVAROR ISTÄLLET FÖR NON-FOOD

Non-foodsortimentet 1962 var brett och omfattade främst textilvaror och husgeråd. Det togs emellertid bort ifrån alla Metrobutiker 1967–1968 för att ge mer utrymme åt livsmedelssortimentet och för att få en hårdare profilinriktning mot renodlade specialbutiker för livsmedel.