Nordsvenskas
personalregler

I mitten av 1900-talet hade nyanställda vid Nordsvenska Köpmanna AB all anledning att känna sig väl mottagna. Enligt en liten skrift riktad till ny personal var man så hjärtligt välkommen att man till och med titulerades ”Du”. Samtidigt ville arbetsgivaren passa på att ge några upplysningar om företaget och ”dess inordning i det stora sammanhang, som heter ICA”.

Över tusen chefer

Företaget med 1 300 chefer kallade Nordsvenska sig. Det kunde säkert skrämma upp varje ung flicka – eller man för den delen – som ställde sin håg till företaget. ”Nu undrar Du helt naturligt: hur skall jag ha den allra minsta möjlighet att sköta min syssla så att alla mina 1 300 chefer blir belåtna” kunde man läsa i broschyren. Läsaren blev emellertid genast lugnad med att ”alla dessa chefer dessbättre icke kommer på Ditt kontor och talar om hur Du skall arbeta.” Ja, det var då tur! Cheferna – bestående av Norrlands speceri- och lanthandlare – nöjde sig nämligen med goda resultat. Å andra sidan sades de vara lite lynniga. Så det gällde att passa sig.

Karta, Nordsvenska Köpmanna AB:s verksamhetsområde 1960 ca.

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: Nordsvenska Köpmanna AB

Motiv-ID: DA1900-9049-ICA002439

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 1959-01-01

Tidpunkt år till: 1961-12-31

Sökord: Organisation

Bildtext: Karta, Nordsvenska Köpmanna AB:s verksamhetsområde 1960 ca.

Beskrivning: Karta över Nordsvenska Köpmanna AB:s distributionsområde med inklistrade porträtt av de nio disponenterna.

För att en så stor organisation som ICA skulle fungera tillfredsställande och ”fullgöra sin viktiga tjänst i varudistributionen”, så måste några regler noggrant följas. Grundregeln var att ”när man nu skall göra ett jobb, kan man lika gärna göra det riktigt.” Därför fick den nyanställde flera goda råd beträffande arbetet på Nordsvenskas kontor. En självklarhet var att befinna sig på sin plats när arbetstiden började.

Kom icke och rusa in genom dörren, när klockan slår eller någon minut efter. Stig hellre upp tio minuter tidigare – då kan Du dricka Ditt morgonkaffe i lugn och ro och sedan gå till Ditt arbete utan jäkt och ändå befinna Dig på arbetsplatsen i rätt tid.

VÅRDA MASKINEN SOM ETT BARN!

Några höga papperstravar på skrivborden var inte tillåtna, istället skulle pärmar nyttjas. Om skrivmaskin användes uppmanades man lära sig maskinens tekniska finesser. Där fanns tabulator, marginalspärr och anslagskontroll, allt vad en sekreterare behövde. ”Håll maskinen dammfri och fri från kautschuksmulor, gör ren typerna varje dag och täck över maskinen innan Du går för dagen. Dina brev avslöjar hur Du sköter Din maskin.” Maskinen skulle skötas som ett barn!

Ville man inte skriva ett brev kunde man ringa. Men man skulle vara förbehållsam. ”Använd inte telefonen, om Du kan klara upp en sak lika bra med ett brev eller brevkort. Företagets kostnader för telefonsamtal äro mycket stora, och allt bör göras för att hålla dem på en måttlig nivå.” Om man ändå nödgades använda telefonen så uppmanades man att inte skrika i luren, utan tala lugnt och med vänlig ton.

Umeå, 1960-65 ca, Nordsvenskas kontor, personal med hålkort.

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: Nordsvenska Köpmanna AB

Motiv-ID: DA1900-9050-ICA002440

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 1960-01-01

Tidpunkt år till: 1965-12-31

Verksamhet: Nordsvenska Köpmanna AB:s kontor och lager

Ort: Umeå

Sökord: Personal

Bildtext: Umeå, 1960-65 ca, Nordsvenskas kontor, personal med hålkort.

Beskrivning: Kontorspersonal bläddrar i hålkortlådor.

VAR GLAD!

Att medverka till en bra stämning på arbetsplatsen var angeläget. ”Det är kanske svårt att säga till en människa att vara glad, om hon icke är det, men om vi alla försöker att låta den glada tonen bli melodin på kontoret, så gör den mer än Du kanske tror.” Skvaller och intriger var bannlysta, och hade man ”en anmärkning att framföra mot någon arbetskamrat”, skulle man göra det själv så tillfälle kunde ges att rensa luften. Ett par gånger per år försökte de anställda mötas under gemytliga förhållanden för kamratlig samvaro. Bland annat gick man på restaurang för att ”dricka the, äta smörgåsar, dansa och ha trevligt.” Dessutom fanns det personal- och idrottsklubbar på flera av de norrländska kontoren.

VAR VÄRDIG!

En ICA-anställd hade att tänka på sitt goda uppförande inte bara på arbetstid, utan även utanför kontoret. Det var alls inte så att Nordsvenska lade sig i den anställdes fritidsaktiviteter. ”Det angår oss strängt taget inte” menade man.

Men vi fordrar dock att Du utom Ditt arbete iakttager ett sådant uppträdande, att Du skapar aktning för Din person och därmed även för Ditt företag. Använd även Din fritid till utbildning i Ditt yrke. Många vägar står till buds: korrespondensundervisning, studiecirklar, din egen lugna kammare o.s.v.

Man förväntades ta sin anställning på största allvar och uppmuntrades alltså vidareutbilda sig på fritiden. Och det var med den största stolthet man skulle känna sig ”välkommen till oss i Nordsvenska”.