En blick på
framtiden

Att 100-årsjubileet inte bara handlade om att titta bakåt blev extra tydligt med rapporten Maten & Framtiden. ICAs trendspanare Malin Y Eriksson berättar om arbetet och vad man kom fram till.

– Vi är så pass stora att vi har förmågan att både påverka och driva utvecklingen, och för att göra det måste vi veta vart vi vill, säger Malin Eriksson som sedan 2008 arbetat som trendspanare på ICA.

Malin är också en av många som står bakom rapporten 100 år och framåt – Maten & Framtiden där man bland annat tittar på fem olika scenarier för hur världen ser ut 2040 och hur det påverkar vad och hur vi äter. I vanliga fall görs strategiska planer som blickar drygt ett par år framåt i tiden, men inför 100-årsjubileet togs alltså ett grepp om flera framtida decennier.

– Är det någon gång vi ska vara riktigt ambitiösa så är det när vi fyller hundra, säger Malin.

Rapporten består av två delar, en del som tittar på attityder och åsikter hos 00-talisterna – framtidens konsumenter och makthavare, och en del som sammanfattar forskares och experters bild av framtiden i fem olika framtidsscenarier.

Malin Y Eriksson, framtidsanalytiker på ICA. Foto: Ossian Langenborg

Motiv-ID: Malin-Y-Eriksson-2

Bildtext: Malin Y Eriksson, framtidsanalytiker på ICA. Foto: Ossian Langenborg

I den första delen intervjuade trendanalytikerna Quattroporte 60 barn födda på 00-talet för att lyssna på deras förväntningar på mat och måltider i framtiden. Dessutom fick Kantar Sifo uppdraget att genomföra en riksrepresentativ undersökning där 1 001 barn födda på 00-talet har fått svara på frågor om deras förhållande till både mat och till framtiden.

– Att tänka i scenarier är viktigt för att se möjligheter i god tid och för att öppna upp ett tankesätt om framtiden.

Vi är så pass stora att vi har förmågan att både påverka och driva utvecklingen, och för att göra det måste vi veta vart vi vill. – Malin Y Eriksson

De fem scenarierna är Farm City, Kvantjaget, Mångfaldsjordbruket, Ransonering samt Rymden och smaken. De utgår från en gemensam drivkraft: Vad kommer människor att äta 2040? För att hitta svaren har ett trettiotal experter både i Sverige och internationellt fått svara på hur de tror att framtidens mat kommer att se ut.

– Från början hade vi uppåt tio olika scenarier, till slut blev det fem. Alla bollar upp utmaningar men ser ändå en ganska ljus framtid. Utom Ransonering, den tog vi med för att visa vad som händer om ingenting görs i dag, vad vi potentiellt kan hamna i för framtid om vi inte genomför hållbarhetsåtgärder, säger Malin.

Framtidsrapporten har under jubileumsåret utgjort grund för en mängd aktiviteter. Under Almedalen 2017 arrangerade till exempel ICA seminarier med det genomgående temat Samverkan för en bättre framtid där man djupdök i frågor om mat, hållbarhet, hälsa, integration och lokalt företagande. Rapporten vann dessutom sin kategori, Rapporter, i Svenska Publishingpriset, och som om inte det var nog belönades man också med Publishingprisets Grand Prix.

Framtidsutsikter

UNDER ICAS FRAMTIDSDAGAR i oktober 2017 i Stockholm, Västerås och Göteborg fick 250 medarbetare ta fram idéer för att vidareutveckla ICAs arbete på temat ”100 år och framåt” som framtidens arbetsgivare. Ur de grupparbeten som genomfördes valdes tre förslag ut till final, dessa utsattes sedan för en jurys skarpa ögon – juryarbetet blev till ICAs egen
version av tv-programmet Draknästet. Det vinnande bidraget – ICArriären – valdes ut för att vidareutvecklas inom CDO-funktionen under ledning av Peter Muld och Lisa Högberg.

Bidragen som tävlade var:

  • FLEXICA – utmanar traditionellt sätt att arbeta på i dag.
  • ICARRIÄREN – ett modernt, enkelt och roligt sätt att synliggöra karriär- och utvecklingsvägar inom ICA.
  • ICA BUSINESS TINDER – möjliggör innovation och samverkan i vardagen.
  • DET KREATIVA GYMMET – ett fysiskt rum för kreativitet och lärande