Självbetjänings-
revolutionen

Självbetjäningsutvecklingen kan på sitt sätt jämföras med den industriella revolutionen. Det är svårt att tro att vi någonsin mer får uppleva en så genomgripande förändring inom handeln. Detta sagt med all respekt för att datatekniken och elektroniken säkerligen kommer att innebära stora förändringar.

Så skriver ICA Förbundets förre vd Nils-Erik Wirsäll i sin bok Handelns förnyelse (ICA Förlaget, Västerås, 1982). Här gör han också beräkningen att övergången till självbetjäning inneburit ett minskat personalbehov på 10–15.000 personer, trots att volymtillväxten inom handeln varit mycket stor.

Den första självbetjäningsbutiken

Landets första självbetjäningsbutik öppnas 1947 på Odengatan 31 i Stockholm. Det är konsumentkooperationen som först kopierar den amerikanska idén. Redan 1916 hade nämligen Clarence Saunders startat den första självbetjäning butiken hemma i Memphis. Så tidigt som i januari 1942 ställer ICA-tidningen (nuvarande Praktiskt Butiksarbete) i en debattartikel den kontroversiella frågan ”Självbetjäningen i USA – kommer den hit?”

Redan i december 1946 hade också ICA-köpmannen Paul A. Kågström placerat in en självbetjäningsavdelning i sin traditionella butik i Skelleftehamn. Men det är kooperationen som inledningsvis är mest drivande i utvecklingen. ICA-rörelsen och övrig privat handel skyndar mera långsamt, framför allt beroende på de enskilda handlarnas tveksamhet till den amerikanska nymodigheten att få kunderna att själva plocka sina varor från butikens hyllor, bära dem i korgar och betala i en utgångskassa.

SJÄLVBETJÄNING FÖRORDAS

Men 1950 tar ICA-tidningen, under redaktören och självbetjäningsförkämpen Sven Lindblads ledning, med det 76-sidiga specialnumret Självbetjäningshandboken, ett rejält grepp för att driva utvecklingen framåt. Med bilder och ritningar, som tagits fram i samarbete med AB Köpmannatjänst i Västerås, visas hur man med enkla medel bygger om sin butik till självbetjäning och får den att fungera för såväl under som medarbetare. I en omfattande egen konsumentundersökning ges inledningsvis det stärkande beskedet att ”Två av tre husmödrar föredrar självbetjäning”. Statistiken visar att det då endast finns 188 självbetjäningsbutiker i landet, därav 68 privata och 120 kooperativa.

REVOLUTIONEN UTBRYTER

Under de närmaste åren tar handeln ett stort steg in i självbetjäningsrevolutionen. År 1960 finns i landet ca 5 500 självbetjäningsbutiker varav 1.780 ICA-butiker. Det innebär 18 procent av de totalt cirka 9 900 ICA-butikerna. Sammanlagt omsätter landets s.k. snabbköp 3,4 miljarder kronor, vilket innebär cirka 40 procent av livsmedelshandeln.

För att ytterligare driva på utvecklingen, och inte minst att förse alla de progressiva butiker, som nu arbetade enligt sb-metoden med säljidéer och effektivitetslösningar, startar ICA Förlaget 1960 tidningen Självbetjäning (numera Supermarket). Där förmedlas erfarenheter såväl från dagligvaruhandelns samtliga grupper som från fack- och varuhushandeln.