När läspennan kom
till Husby

EAN-systemets införande innebar en kraftig rationalisering i butikerna, både i kassor och vad gällde defekteringen (åtgärdande av varubrist genom inventering och beställning). År 1981 inleddes experiment med att defektera med hjälp av läspenna, ett system som snart slog igenom på bred front. Svante Remshagen rapporterade i ICA-Nyheter den 19 november 1981.

DEFEKTERING GÖRS MED LÄSPENNA

Defektering med läspenna har startats på försök på ICA Essve-området. Närmare bestämt i ICA-hallen i Husby utanför Stockholm. Därmed har det också varit premiär för den nya hyllkantsetikett som framledes kommer att finnas i landets samtliga ICA-butiker. Sedan ungefär en månad tillbaka har defektering med läspenna pågått i ICA-hallen i Husby. Testen görs på ett begränsat sortiment – en gondol med cirka 350 kolonialartiklar. Hyllkanterna har försetts med streckkodsetiketter och i stället för att knappa in beställningarna på en defekteringsdosa drar man med en läspenna över streckkoden – ett överdrag för varje önskad detaljistförpackning.

– Hittills har försöken slagit väl ut. Till en början testade vi en billig modell av läspenna, en denna började svikta efter ett par veckor. u har vi en dyrare läspenna som tycks fungera utan problem, säger Sven Åke Nyström, ICA Essve, som ingår i ICA-gruppen för EAN och datakassor.

UTVÄRDERING

Provtiden har satts till årsskiftet. Därefter sker en utvärdering av försöken. Troligen kan defektering med läspenna komma igång i större skala redan nästa år.

– De krav vi måste ställa är bl a att läspennan inte missar registrering mer än högst 2–3 gånger per 100 registreringar. På den nya typ av defekteringsdosa som används håller vi på att få den pip-signal, som är kvittens på att registreringen gått in, förstärkt. Vidare måste det i framtiden utvecklas bättre hyllkantslister, avpassade för läspenna. De nuvarande är för hala och blir lätt smutsiga och repiga vilket försvårar registrering med läspennan, säger Sven Åke Nyström.

Den nya terminal (defekteringsdosa) som krävs för defektering med läspenna kommer att öka butikens abonnemangsavgift med cirka 2 000 kronor per år. Själva läspennan av den dyrare modellen kostar ungefär 1 000 kronor.

SPAR TID

Enligt uppgift från USA-butiker, där man har relativt lång erfarenhet av defektering med läspenna, innebär metoden en 50-procentig besparing i tid på beställningsarbetet.

– För min del betyder läspennan en tidsbesparing på cirka 20 minuter för de 350 märkta artiklarna, säger Mara Patra som ansvarar för kolonial i ICA-hallen, Husby. Men framför allt blir defekteringsarbetet betydligt behagligare. Man slipper läsa och hålla en massa siffror i huvudet som sedan skall knappas in på dosan.

Defektering med EAN-systemet, steg 3, magnetbandstation på DC.

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Förlaget AB

Motiv-ID: DA1900-7738-ICA003324

Fotograf: Thomas Karlsson

Tidpunkt år från: 1982-05-01

Tidpunkt år till: 1982-05-01

Verksamhet: ICA Essves distributionscentral

Mindre område: Köpetorp

Ort: Linköping

Sökord: Övrigt

Bildtext: Defektering med EAN-systemet, steg 3, magnetbandstation på DC.

Beskrivning: Ur: Praktiskt Butiksarbete nr 5/1982.