Butikspremiär för
returburksautomater

I början av 1980-talet började man testa automater för att ta emot returburkar. Svante Remshagen för ICA-nyheter var på plats i Ystad.

Test av prototyper till returburksautomater, Gotland, 1982.

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Förlaget AB

Motiv-ID: DA1900-7706-ICA003292

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 1982-11-01

Tidpunkt år till: 1982-11-01

Sökord: Händelser

Bildtext: Test av prototyper till returburksautomater, Gotland, 1982.

Beskrivning: På Gotland testas nu teknisk utrustning, manuella returrutiner, distributionskedja, kontrollsystem. Ett 40-tal butiker testar pantautomater av sex olika modeller. Här är en modell.

POSITIVA KUNDER MEN PROBLEM MED BULLER OCH ”SPILL”

Vissa inkörningsproblem men positiva kunder. Så kan man sammanfatta premiären med returburks-automater i Ystad.

– Vi får in i genomsnitt 1 000 aluminiumburkar per dag. Och vid det här laget har Ystad troligen landets renaste natur, säger varuhuschef Stig Strömberg på Tempo – en av fyra testbutiker.

Totalt deltar alltså fyra butiker i returautomattesten i Ystad – förutom Tempo ingår ICA Toppen, Priso samt Konsums K-marknad. Testen i Ystad pågår bara över sommaren. Två olika automattyper prövas. Främst ur hygieniskt hänseende för att kontrollera om maskinerna avger lukt – något som befarats från handelns sida.

– Hittills har vi inte haft några luktproblem, säger Stig Strömberg. Däremot blir det vid dagens slut ganska ”geggigt” kring automaten. I synnerhet under första testveckan då barn och ungdomar kom med säckvis av burkar som plockats upp på sandstränderna. Dessa innehöll bl a sand, dryck och myror! Ett störande inslag som också behöver rättas till är bullret då automaten ”sväljer” burkar.

HELST UTOMHUS

Att döma av testen hittills skulle Stig Strömberg helst se att automaten placerades utomhus. – Annars gäller det att butiken får en rimlig ersättning. Automaten tar dyrbar yta och kräver relativt mycket jobb i form av renhållning och tömning.[—]

FLER TESTER

Innan returburks-automaten rikslanseras hösten 1983 har 18 månader med tester och modifieringar förflutit.

– Vad som är svårt att förutspå är anslutningen då returhanteringen kommer igång på allvar. Förmodligen kommer intresset från konsumenternas sida att bli större då 25-öres-panten införs. I dag utbetalas bara 10 öre per burk, säger Stig Strömberg.

Annars har dock konsumentreaktionerna över de nya automaterna varit övervägande positiv. Alla tycker det är ett bra steg mot att slippa se burkar slängda på gator, torg och ute i naturen. Det enda negativa konsumenterna har att erinra mot automaterna är just att dessa inte kan ta skadade burkar.

– Att samla hela burkar i hemmet blir skrymmande. Då bryr man sig kanske inte om att ta med burkarna till butiken. Många menar att det blir bekvämare att, som nu, slänga dem i soppåsen, berättar Birgitta Land på ICA Toppen.

Ur: ICA-nyheter 12/8 1982