ICAs samarbete med
Wasabröd

Efter att ha hört talas om att det pågick ett arbete med ICAs historia kontaktade Stig Gunneling oss. Han är son till en lanthandlare som anslöt sin butik till Hakonbolaget och kunde därför berätta flera historier från Hakonbolagets barndomsår. I sitt yrkesliv kom Stig Gunneling först att bli konsult vid Livsmedelshandlareförbundet, SSLF. När han önskade göra praktik i USA fick han då stor hjälp av Sven Lindblad vid ICA Förlaget som kunde ordna lämpliga kontakter åt honom i Amerika. Större delen av sitt yrkesliv var emellertid Stig Gunneling verksam vid Wasabröd och han har över telefon berättat följande historia om ICAs och Wasabröds samarbete:

ICA GJORDE WASA TILL VINNARE

Under många år var jag anställd vid Wasabröd och hade då rika möjlighet till praktisk insyn i det samarbetsavtal som tidigt slöts mellan ICA och Wasabröd. Efter dåtida förhållanden var det både ett betydande och annorlunda avtal för livsmedelsbranschen. Den framsynte skaparen av Wasabröd Karl Edward Lundström förstod tidigt att göra något radikalt för att förbättra distributionen av Wasabröd och genom avtalet blev han också en vinnare i den mängd av knäckebrödsfabrikanter som fanns runt om i landet.

Avtalet gick ut på att ICA var ansvarig för ekonomi, distribution, lager, etc. Personalen var således ICAs, men försäljaren som tog kontakt med kunden på telefon sa att han representerade Wasabröd. Chaufförerna hade en speciell Wasauniform. De gula Wasabussarna besökte på så sätt inte bara ICA-butiker utan även Konsum, andra grossistdetaljister, skolor och sjukhus som låg utefter körturerna. (Vida perifert belägna kunder fick sitt bröd via ICAs varubilar.)

Ett mindre antal lager bidrog till större omsättning och därmed färskare bröd ut till kunderna. Faktureringssystemet var enkelt. Telefonförsäljaren noterade ordern på följesedel/faktura direkt vid ordermottagningen. När samtliga kunder efter körturerna lämnat sina order lades fakturorna ut efter en linjal och enkelt fick man fram redovisning och lastsammandrag.

UNDANTAG FÖR SKELLEFTEÅ

Undantag gjorde man dock för Stockholm och Skellefteå, och så småningom också för Göteborg, där Wasabröd hade egna kontor. Jag var en av de fem försäljningsinspektörer som arbetade som kontaktmän mellan ICAs distributionscentraler, handeln och Wasabröd och min erfarenhet är att ICA skötte sina åtaganden i detta avtal på ett föredömligt sätt och löste alla de många praktiska frågorna på ett smidigt sätt.

För att lösa den moderna tidens krav på distribution avvecklades de aktuella samarbetsavtalen i mitten på 1980-talet och man övergick därefter till grossistdistribution.