Distributionen inom
dagligvaruhandeln

Vid seklets början dominerades dagligvarudistributionen av så kallade ”Bulktransporter”. Varorna, som mest levererades av lokala producenter, levererades i säckar, lådor och tunnor. Så fortsatte det även efter det att grossister hade kommit in i hanteringen, där varorna levererades till och från lagerhus. Dessa var för rationalitetens skull byggda som flerplanslager, där varorna hissades upp till flera våningar medels hissar.

Jämtland, Stalltjärnsstugan, ICA-lastbil i snöoväder, 1987.

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA, Centralt

Motiv-ID: DA1900-7871-ICA004006

Fotograf: Gullers Pictorial AB

Tidpunkt år från: 1987-01-01

Tidpunkt år till: 1987-01-01

Verksamhet: Stalltjärnsstugan

Sökord: Transporter

Bildtext: Jämtland, Stalltjärnsstugan, ICA-lastbil i snöoväder, 1987.

Beskrivning: ICA-lastbil i snöoväder.

MED HISSAR OCH SLISKAR

Uttagen ur lagren skedde genom hissar eller transporter på så kallade ”sliskar”, rutschkanor som gick i spiral från de övre våningarna ner till expeditionslokalen på bottenvåningen, där lagerarbetarna vägde upp kvantiteterna, som var beställda, i påsar, säckar och lådor. Sedan kördes varorna ut till butikerna med hästkärror och senare på lastbilar med flak.

ENHETLIGA FÖRPACKNINGAR OCH PALLAR

Den stora revolutionen i handeln kom först på 40- och 50-talen, då självbetjäningsbutikerna kom. Det hela kom från USA, där utvecklingen låg före Europa. Självbetjäningsprincipen förde med sig kraven på enhetsförpackningar, som kunderna kunde plocka själva i butikshyllan. Konsumentförpackningarna samlades senare i Butiksförpackningar, där lagom stora beställningskvantiteter samlades.

Den stora revolutionen i distributionen kom med införandet av enhetspallen, eller europapallen som den senare kallades, med måtten 120x80x15 cm. Den hade utvecklats under andra världskriget i USA:s armé. Nu slog den igenom inom all varuhantering. Det nya hanteringsredskapet blev gaffeltrucken, som kunde lyfta och stapla pallarna i höjdled. Därmed kunde de gammaldags flervåningslagren ersättas utav enplanslager med pallhyllor, där 5–10 meters lagringshöjder blev vanliga. Varuexpedieringen underlättades vidare vid införandet av rullpallen (rullburen), som kunde rullas in i butikslokalen.

Malmö, 1987, ICA-chauffören Alf Jönsson lastar lastbilen i Arlöv.

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA, Centralt

Motiv-ID: DA1900-7873-ICA004009

Fotograf: Gullers Pictorial AB

Tidpunkt år från: 1987-01-01

Tidpunkt år till: 1987-01-01

Verksamhet: ICA Eols distributionscentral

Mindre område: Arlöv

Ort: Malmö

Sökord: Transporter

Bildtext: Malmö, 1987, ICA-chauffören Alf Jönsson lastar lastbilen i Arlöv.

Beskrivning: ICA-chauffören Alf Jönsson lastar sin lastbil.

BILARNA

Själva distributionen skedde med lastbilar, senare utrustade med slutna skåp, för renlighetens skull. Lastbilsenheterna ökade ständigt i storlek, från tvåaxliga bilar till treaxliga bilar dragande stora släp, varvid själva distributionen rationaliserades. Utrustade med bakgavelhiss kunde lossningen ske enkelt under alla möjliga lokala förhållanden ute i butikerna.

Då de stora kedjorna övergick till att hantera alla varor via sina lager, såväl kolonial- som färskvaror, fick vi, i samband med införandet av livsmedelslagen – med skärpta krav på kyla under hela hanteringen av färskvaror – utrusta distributionsbilarna med kylaggregat. Ytterligare rationaliseringar uppnåddes genom införandet av samdistributionsprincipen, kolonial och färskvaror samdistribuerades i kylbilar! Sedan infördes tvåvåningsbilar, där rullpallarna kunde lastas i två våningar på lastbilarna.

FANTASTISK RATIONALISERING

Hur lagerstrukturen med denna utveckling rationaliserades kan bäst illustreras med att ICA Eol, på 50-talet hade 57 lagercentraler totalt i södra Sverige medan ICA numera klarar sig med knappt 3 lagringspunkter (DE) för samma område. En viktig ingrediens i denna rationalisering utgör även databehandlingen, som möjliggjorde uppdelning av varorna efter köpfrekvens (DPP-principen): De högfrekventa varorna lagras på distributionsenheterna runt om i landet, medan de lågfrekventa varorna lagras på ett centrallager i Västerås. Sedan samordnas beställningarna så att varorna strålar ihop på rätt dag vid distributionsenheten och når butiken samlade.