Ett inte så mesigt
klimatmål

ICA har sedan många år tillbaka satt upp mål för att minska sin klimatpåverkan. Mål som till en början nog ansågs vara tillräckligt realistiska utifrån det aktuella läget. Men det visade sig att det gick betydligt fortare att uppnå dem. Och nya sattes. Som inte skulle vara så ”mesiga”.

Motiv-ID: Modern frukt & grönt-avdelning

Fotograf: Jessica Gow/TT

Tanken på att sätta upp ett klimatmål föddes hos ICA i slutet av 2000-talet, efter att Al Gores film En obekväm sanning skapat stor debatt. Då var det många företag och organisationer som pratade om att minska sitt klimatfotavtryck med 30 procent till 2020, från basåret 2006. ICA valde att sätta samma mål.

Nu gällde det dels att ta fram en metod för hur man skulle kunna räkna och mäta, dels undersöka och planera hur man skulle kunna uppnå målen. Många diskussioner fördes bland annat kring utsläpp från transporter samt energianvändningen i butiker och lager.

Nu gick det undan och ICA nådde sitt klimatmål betydligt snabbare än beräknat. Redan år 2014 var målet uppnått. En anledning till att det gick så fort var bland annat att omställningen gick mycket fortare och att marknaden för förnybar energi utvecklades så mycket snabbare än vad någon kunnat förutse.

Då var blev dags att sätta upp ett nytt mål fram till 2020. På ICAs hållbarhetsavdelning satte man sig ned och räknade och analyserade. Om man kunnat minska klimatpåverkan med 30 procent fram till 2014, vad var då ett realistiskt mål under de kommande sex åren? Man beslutade sig för att föreslå ett mål på 50 procent för koncernledningen. Alltså att ICA skulle minska sin direkta klimatpåverkan från butik och lager och transporter med 50 procent fram till 2020.

Reaktionen från koncernledningen blev inte riktigt som hållbarhetschefen Kerstin Lindvall trott. Det var ingen som tvivlade eller ifrågasatte målen, i stället fick hon höra ”Det var mesigt, Kerstin. Kan du inte ta i lite mer”.

Tuffare ambitioner

Så hållbarhetsavdelningen fick tänka om och ”ta i lite mer”. Målet sattes nu till att ICA skulle vara klimatneutralt till 2020. Det innebar att ICA skulle minska sitt klimatfotavtryck med minst 70 procent av egen kraft, och utöver detta skulle man klimatkompensera för att bli klimatneutral.

De höga ambitionerna har gett resultat. Vid årsskiftet 2020/2021 hade ICA lyckats uppnå sitt mål, dessutom med lite marginal –76 procent.

En faktor som spelat in är att många ICA-butiker bytt ut äldre köldmedia mot ett som inte ger samma klimatpåverkan vid ett utsläpp. Utvecklingen har delvis drivits av en EU-lagstiftning som kräver en utfasning av de värsta ”klimatbovarna”, men många butiker har valt att investera väl över lagstiftningen och installerat helt klimatneutrala kyl- och frysanläggningar. Två andra starkt bidragande faktorer till målet har varit transporter och förnybar energi.

Hösten 2020 var det dags att sätta ett nytt klimatmål – nu fram till 2030. Att sätta ett så långsiktigt mål är numera inget konstigt. Klimat och hållbarhet har blivit en fråga lika viktig för ICAs bolagsstyrelse som revison och investeringar. Det är också därför som ICA sedan 2016 har ett hållbarhetsutskott i styrelsen – något företaget var först i världen med.