Monica-serier
från ICA Kuriren

En föregångare till ”handlarhustrun” MonICA fanns redan på 1940-talet. Då var Monica en liten flicka som i ICA-kuriren, vars huvudsakliga uppgift var att marknadsföra ICA-namnet och ICA-samarbetet gentemot allmänheten. Serien, som väl knappast blev någon större succé, tecknades mellan 1942-1945 av Bertil Almqvist (mest känd för Barna Hedenhös).