Invigningen av
Hakonshus

En strålande solig tisdag i maj 1957 bänkade sig över femhundra gäster på planen framför Hakonbolagets nybyggda huvudkontor Hakonshus i Västerås. Genom fönstren lutade sig kontorspersonalen ut för att se bättre och i bakgrunden hördes flygets musikkår spela innan Hakonbolagets vd Stig Svensson klev upp i talarstolen. Invigningsceremonierna kunde börja.

Publiken – som bestod av representanter från svenskt näringsliv, systersammanslutningar från Norden och övriga Europa samt personer som på olika sätt medverkat vid Hakonshus tillkomst – hälsades varmt välkomna. Byggnaden, som kostat sju miljoner kronor och utöver huvud- och avdelningskontor också rymde lager samt kafferosteri, fabrik och t.o.m. ett eget järnvägsspår, hade krävt många års minutiös planering. Den modernaste tekniken skulle finnas på plats för att på bästa sätt rationalisera verksamheten.

Men, tillade direktör Svensson:

Vi har inte bara velat bygga ett stort och modernt affärshus utan också sökt skapa en köpenskapens borg till befästande av den tanke som besjälade Hakon Swenson då han för 40 år sedan grundade Hakonbolaget.

MISSTOGS FÖR SLOTT

Landshövding Ragnar Casparsson fortsatte ceremonierna och gratulerade inte bara Hakonbolaget utan även staden och bygden till det stolta affärscentrum som Västerås fått, och som några turistande amerikaner misstagit för Västerås slott. ”Det kunde man ju ha skäl att tro”, anmärkte landshövding Casparsson, ”så förnämligt som detta bidrag till residensstadens bebyggelse är både genom sitt läge och sin vackra utformning.” Casparsson avslutade sitt invigningstal med att genom en knapptryckning starta rulljalusierna till lagerbyggnadens garageportar, för att på så sätt markera byggnadens ”avtäckande”. Så småningom släpptes publiken in genom portarna för en rundguidning där allt från nedre lagervåningens radiostyrda truckar till sjunde våningens kaffebord inspekterades.

Allt visade på ett imponerande arbete. Därefter begav man sig till Västerås teater för musikunderhållning och ytterligare anföranden varefter direktörerna Stig Svensson och Carl-Hakon Swenson samt herrar Martin Andersson och Oscar Kihlgren, ordförande respektive vice ordförande i Hakonbolagets styrelse, tog plats på scen för att motta gästernas gratulationer och gåvor. Bland dessa märkes exempelvis ICA-direktören Gustaf Kollberg som från ICA-rörelsen överlämnade en gobeläng att pryda styrelserummet.

EN SANN GENTLEMAN HYLLAS

Dagen avslutades med middag i Stadshotellets festvåning där gästerna lät sig smaka av ”delikatessandwiches”, lammsadel med grönsaker samt tårta med glass. Middagen varvades med musik och tal i en glad omväxling, där landshövding Casparsson tackade för maten och passade på att uttrycka sin uppskattning för Hakonbolagets skapare, direktör Swenson, vilken enligt landshövdingen var en av de få svenskar som bäst motsvarade det engelska gentlemannaidealet. Hakonshus skulle ses som ett monument över Swensons stora livsgärning liksom över de aktiva köpmännens intresse för sin verksamhet.

VISNING FÖR ALLLMÄHETEN

Det var emellertid inte bara de mest prominenta gästerna som fick möjlighet att fira Hakonshus. Redan en månad tidigare hade nära femhundra av Hakonbolagets medlemmar från Västerås-, Sala och Köpingskontoren bjudits in för att bese det nya kontoret. Kvällen den 22 maj – dagen efter den officiella invigningen – fanns dessutom möjlighet för västeråsarna att beskåda Hakonshus. Då bjöds det in till ett hejdundrande kafferep i samband med invigningen av kafferosteriet. Det serverades nyrostat Luxuskaffe med pepparkakor från Dalabagarna, musikunderhållning och fyrverkerier. Närmare 20 000 personer hörsammade kallelsen, men in i huset vågade arrangörerna emellertid inte släppa dessa stora skaror. Västeråsarna gavs istället möjlighet att vid senare tillfällen och i mindre grupper bese husets interiörer.