ICAs
kampanjer

ICAnder som symbol för ICA-rörelsen kom flitigt att användas i marknadsföringen från 1970-talet, ofta tillsammans med reklam för enskilda produkter. Centralt organiserade kampanjer spelade dock en allt större roll i takt med att kundernas medvetenhet och kunskap förbättrades. Under slutet av 1980-talet och hela 90-talet spelade särskilt miljö- och hälsoargument en central roll i dessa kampanjer. Ett anpassat varuutbud inom dessa områden var ett viktigt konkurrensmedel.

För att man i butikerna skulle kunna möta kundernas frågor var det viktigt att butiksägare och personal fick information om ICAs miljö- och hälsopolicy. I dessa kampanjer ingick också material som kunde användas i den direkta marknadsföringen.

GRÖNA PRICKEN

Kampanjerna var dock inte bara marknadsföring utan i hög grad också konsumentinformation. Kampanjen för hälsosammare kost utgick från kostcirkeln och människans behov av allsidig och nyttig mat. För att underlätta för kunderna att hitta fettsnåla och fiberrika kostalternativ infördes ”Gröna Pricken” i butikerna. ”Gröna Pricken”, senare även nyckelhålet, markerade de varor – inom olika varugrupper – som hade mindre fett och mer fibrer än andra varor i gruppen. Pricken placerades på hylletiketter, skyltar och förpackningar. För att nå ut till kunderna togs också en särskild kundfolder fram som till sin karaktär var mer informativ än reklamorienterad.

MILJÖVÄNLIGT

Det samma gällde kanske i ännu högre grad ICAs kampanj för att handla miljövänliga produkter. Här arbetade man dock utifrån en särskild miljöpolicy där man förband sig att verka för att det inom alla produktavsnitt skulle finnas miljöanpassade alternativ och att ICA-butikerna särskilt skulle informera om och marknadsföra dessa alternativ. Inom produktområden med ett brett utbud skulle man också arbeta för att miljöskadliga produkter togs bort ur sortimentet.

Kampanjen innefattade grundläggande information om returpapper, batterihantering och återvinning av glas, men också rekommendationer om användning och dosering av t.ex. miljövän liga tvätt- och rengöringsmedel. För att underlätta för kunderna infördes textsymbolen ”Bra miljöval”. Den användes, liksom ”Gröna Pricken”, som markör på hyllkanten för att tydliggöra miljörekommenderade produkter.

INTEGRERAD DEL AV VERKSAMHETEN

Båda dessa kampanjer är exempel på hur ICA-rörelsen anpassade sig till samhälle och kunder. Det var viktigt att ligga rätt i tiden. Kampanjerna var dock inte kortsiktiga, tvärtom kom både satsningen på hälsosammare kost och miljövänliga produkter att bli bestående, d.v.s. en integrerad del i ICA-handlarnas normala varuexponering. Kampanjerna var inte längre kampanjer utan en del av verksamheten.