ICA-TIDNINGEN VILL ÖKA
chokladförsäljningen

Outtröttligt gav ICA-tidningen i varje nummer nya råd, som om de följdes, sammantaget kunde utgöra skillnaden mellan en välskött, vinstdrivande butik och en vanskött, förlustbringande. Ofta lyftes speciella varugrupper fram, vilka man försökte få handlarna att trycka lite extra på. I följande artikel får vi lära oss nyttan med choklad, att svensken äter på tok för lite snask, samt att dåtida lagstiftning gynnade kiosker.

DEN FÖRSUMMADE KAKAN?

Vi kan sälja mer choklad! Vi hinner inte arbeta med alla varor säger någon. Visst är det bra förtjänst på chokladen, men det finns flera artiklar i vårt sortiment som bättre behöver en extra ”körare”.

Andra åter säger: – Nu måste vi på allvar börja intressera oss för chokladförsäljningen. Chokladen betraktas inte längre bara som en godsak utan som ett näringsrikt födoämne. Om inte livsmedelshandeln bevarar sin chokladförsäljning tar kiosker och specialaffärer hand om allt större del av den. Det finns nu avsevärt många flera kiosker och specialaffärer som säljer choklad och konfektyrer än det fanns före kriget. Dessa har ett gott stöd i butiksstängningslagen. Kunden som köper choklad köper kanske också frukt, kex eller saft samtidigt. Åtskilliga sådana impuls- och förbrukningsartiklar ingår också i kioskernas och specialaffärernas sortiment idag.

Ledande chokladfabrikanter i vårt land framhåller att livsmedelsaffärernas inköp av choklad minskat efter kriget medan specialaffärernas varit oförändrade.

VI HAR MYCKET ATT TA IGEN

Sötsakskonsumtionen är låg i Sverige. Vi svenskar äter i genomsnitt 5,5 kg sötsaker per person och år, vilket är ungefär 2/3 av konsumtionen före kriget. Engelsmannen äter betydligt mera, hela 10–12 kg. I Schweiz är motsvarande siffra 6,3 kg. Av dessa siffror ser vi att det finns stora möjligheter att öka konsumtionen och därmed även försäljningen.

HUR STOR DEL AV OMSÄTTNINGEN?

I genomsnitt beräknar man att speceriaffärens chokladförsäljning uppgår till ca 3,5 % av omsättningen. En butik med 200.000 :– i omsättning säljer alltså för ca 7.000 :– choklad och konfektyrer. En avsevärd ökning är säkerligen möjlig om man tar vara på de möjligheter till försäljningsökning som finns.

Ur ICA-tidningen, 1954:1.