ICA-rörelsens
styrelseordförande

ICA-FÖRBUNDET & CENTRALA ICA 1940–1999

Det centrala ICA har hetat Inköpscentralernas AB ICA, ICA AB, ICA-handlarnas AB m.m. Styrelsen var gemensam för ICA Förbundet och moderbolaget och kallades ICA-styrelsen fram till 1999.

E. Leon Ericson, Östersund 1940–45
Ragnar Allberg, Göteborg 1945–72
Stig Svensson , Stockholm 1972–74
Oscar Kihlgren, Västerås 1974–76
Bror Andersson, Stockholm 1976–80
Åke Bondesson, Göteborg 1980–86
Rolf-Erik Hjertberg, Lidköping 1986–97
Bengt-Åke Billing, Lund 1997–99

CENTRALA ICA 1999

Centrala ICA har under perioden hetat ICA Ahold AB samt ICA AB

Roland Fahlin, Stockholm 1999–00
Stein Erik Hagen 2001–02
Claes Göran Sylvén 2002–

ICA-HANDLARNAS FÖRBUND 1999–

Fram till 2005 hette det ICA Förbundet.

Bengt-Åke Billing, Lund 1999–2001
Anders Fredriksson, Lidköping 2001–2006
Thomas Strindeborn, Partille 2006–2011
Peter Berlin, Malmö, 2011-2017
Magnus Moberg, Falköping, 2017

AB HAKON SWENSON/ICA HAKON

Erik Wadstein, Köping 1917–23
Erik Jernberg, Falun 1923–34
C.J. Eliason, Nora 1934–48
Josef L. Lindqvist, Uppsala 1948–53
Martin Andersson, Kumla 1953–57
Oscar Kihlgren, Västerås 1957–76
Carl-Hakon Swenson, Västerås 1976–82
Rolf Gustafsson, Surahammar 1982–89

SPECERISTERNAS VARUINKÖP/ICA ESSVE

J.E. Frykberg (vd satt ordförande) 1922–23
C.R. Lundin (vd satt ordförande) 1923–38
Berhard Högström, Stockholm 1939–57
Bror Andersson, Stockholm 1957–76
Sture Lindberg, Stockholm 1976–80
Karl-Erik Franzén, Visby 1980–89

AB EOL/ICA EOL

Ragnar Allberg, Göteborg 1938–71
Åke Bondesson, Göteborg 1971–87
Christer Bergendahl, Tvååker 1987–89

NORDSVENSKA KÖPMANNA AB

E. Leon Ericson, Östersund 1938–49
Harald Holmlund, Byske 1949–57
O.M. Andersson, Umeå 1957–59
Nicko Näslund, Docksta 1959–65