Carl Reinhold Lundin
– vd SV

I december 1923 avled den förste verkställande direktören och tillika ordföranden för AB Svenska Varor (SV), J.E. Frykberg, hastigt. En ny vd och ordförande för styrelsen och förtroenderådet behövde snabbt utses. En enhällig styrelse ansåg den 55-årige Carl Reinhold Lundin bäst lämpad för uppdragen, varvid denne tillträdde befattningarna i januari 1924. Enligt SV:s stadgar blev det även den nye vd:n som fick köpa aktiemajoriteten i företaget efter den tidigare.

Lundin hade redan vid SV:s grundande 1922 varit involverad i verksamheten som en av föreningens två revisorer. Innan dess hade han under några år under 1880- och 90-talen arbetat som handlare i och omkring Uppsala, ett yrkesarv från fadern Carl Fredrik Lundin som tillika varit handlare i Värmland. Redan då blev han riddare av Kungliga Vasaorden. År 1900 flyttade C.R. Lundin till Stockholm där han under några år arbetade som kontorist och sedemera även grosshandlare. Han var också skriven som prokurist, dvs. en person som hade fullmakt att teckna firma.

STARK EXPANSION

Då Lundin 1924 tillträdde som chef för SV hade föreningen efter ett inledande år av motigheter, slutligen börjat få acceptans som grossist. Det öppnade helt nya möjligheter för SV som blev en part att räkna med. SV expanderade starkt under Lundins period med nya och större kontors- och lagerlokaler och utvidgad verksamhet. 1927 startades exempelvis Central-bageriet – som senare bytte namn till Essve-bageriet – för att konkurrera med det bageri som några år tidigare startats av Konsum. Bageriet hade en utomordentlig framgång till skillnad från restaurang Regnbågen på Stureplan som SV öppnade 1937. SV startade under Lundins tid även ett kafferosteri, beläget i det nybyggda huvudkontoret i Hornsberg, som invigdes i början av 1930-talet.

Lundin fick följa hur SV under både 1920- och 30-talen ökade sin omsättning, med undantag för depressionsåren då givetvis både omsättningen och försäljningsutvecklingen påverkades negativt. I mitten av 1930-talet började ekonomin emellertid hämta sig och en expansion kunde åter skönjas.

EN UTOMORDENTLIG TILLGÅNG

70 år gammal gick Lundin 1938 i pension. Han blev då föremål för omfattande och hjärtliga hyllningar från sina medarbetare och kollegor inom styrelse och förtroenderåd. Vid en ”enkel men värdig” samling på SV:s kontor på nyårsafton, då såväl kontors- som lagerpersonal var närvarande, avtackades Lundin med blomster och leven. Lundin fick höra att hans:

person, allmänt aktad utåt och avhållen inom SV, har varit en utomordentlig tillgång under den utvecklingsrika tidsperiod som förflutit sedan Ditt inträde i företaget. Många problem ha under denna tid vunnit sin lösning och med tacksamhet skall styrelse och förtroenderåd erinra sig den klokhet, framsynthet och energi, som alltid präglat Ditt arbete, samt den välvilja och godhet, varmed Du alltid mött oss vid sammanträdesförhandlingar.