Ragnar Allberg
– Eol/ICA Förbundet

Under nästan fyra decennier var Ragnar Allberg en av de verkliga stöttepelarna inom ICA-rörelsen. Han var själv ICA-handlare, men hans största insatser gjordes som mångårig styrelseordförande i såväl ICA Eol som ICA Förbundet.

Ragnar Allberg, köpman, ordförande ICA och Eolbolaget

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Eol AB

Motiv-ID: DA1900-7332-ICA000200

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 1940-01-01

Tidpunkt år till: 1955-12-31

Sökord: Organisation

Bildtext: Ragnar Allberg, köpman, ordförande ICA och Eolbolaget

Beskrivning: Porträtt av köpman Ragnar Allberg, Eolbolagets styrelseordförande 1938-1971 och ordförande i ICA-förbundet 1945-1972.

ICA-HANDLARE

Karl Ragnar Fritiof Allberg föddes 1901 i Helgums församling i Västernorrland som son till lantbrukaren Anton Allberg och hans hustru Karolina Mikaelsson. Han flyttade dock från Norrland redan som ung och kom till Göteborg, den stad som han sedan skulle vara trogen fram till sin död. Efter examen från handelsinstitut som tjugoåring drev han från och med år 1924 livsmedelsbutiken Allberg & Co, som med tiden anslöt sig till Eol. Som ICA-handlare drev han också från början av 1960-talet matvarubutiken Slottsbergets livs.

ICA EOL

Ragnar Allberg var aktiv som styrelsemedlem i ett flertal organ inom och utom ICA-rörelsen. Som handlare i Göteborg blev han en av pionjärerna i Eolbolaget, och vid det konstituerande sammanträdet 1938 blev han vald till styrelseordförande. På denna post skulle han sedan stanna under inte mindre än trettiotre år, fram till 1971. I samband med sin sjuttiofemårsdag tecknade Ragnar Allberg ned sina minnen från åren inom ICA Eol. Resultatet blev skriften Så gick det till. Ragnar Allbergs minnen från Eolbolagets tillkomst och första kvartssekel (1976).

ICA FÖRBUNDET

1945 blev Ragnar Allberg vald till styrelseordförande för ICA Förbundet. Även på denna post, där han efterträdde E. Leon Ericson, blev Allberg långvarig. Han lämnade den först som sjuttioettåring, 1972. Som om inte detta var nog var han också styrelseordförande för ICA-restauranger, samt vice ordförande i Svenska köpmannaförbundet och ordförande i Göteborgs livsmedelshandlarförening.

Invigning, Eols nya huvudkontor och DC i Kallebäck

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Eol AB

Motiv-ID: DA1900-7319-ICA000187

Fotograf: Kurt Durevall

Tidpunkt år från: 1962-01-01

Tidpunkt år till: 1962-01-01

Verksamhet: Eolbolagets huvudkontor och distributionscentral

Mindre område: Kallebäck

Ort: Fredrikshamn

Sökord: Händelser

Bildtext: Invigning, Eols nya huvudkontor och DC i Kallebäck

Beskrivning: Från invigningen av Eolbolagets nya huvudkontor och distributionscentral i Kallebäck. Från vänster Eric Öfverström (Eolbolagets vd), Ragnar Allberg (Eolbolagets styrelseordförande) och Gustaf Kollberg, vd Inköpscentralernas AB ICA.

Ragnar Allberg var känd som en oerhört skicklig och närmast outtröttlig sammanträdesmänniska, som med fasthet och klartänkthet styrde sammanträdena genom komplicerade diskussioner och beslut. Han hade emellertid ett stort intresse för detaljer, vilket gjorde att han ibland betraktades som en petimäter. Diskussionslustan gjorde också att han under förbundsstämmorna ibland satt uppe och diskuterade till klockan sex på morgonen, vilket dock inte hindrade att han tre timmar senare på ett kristallklart sätt kunde leda stämmodiskussionerna.

POLITIK OCH SÄLLSKAPSLIV

Även om Allberg lade mycket av sin tid på ICArörelsen fanns dock också tid till annat. Ett politiskt intresse manifesterades i att han under ett tjugotal år var ledamot av stadsfullmäktige i Göteborg, men han var också organiserad sällskapsmänniska och mångårig medlem av såväl Par Bricole som W 6.

Ragnar Allberg avled i hemstaden Göteborg 1980, kort före sin åttioårsdag, efter ett helt liv i handelns och ICA-rörelsens tjänst.