Rolf Erik Hjertberg
– ordf. ICA-styrelsen

Det var minst sagt en turbulent period när den gamla framgångsrika Ica-modellen med de tre starka regionbolagen Hakon, Essve och Eol över en natt skrotades och ”Ica 90” kunde genomföras.

ICA-stämman, 1990, Västerås, presidiet

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA, Centralt

Motiv-ID: DA1900-7977-ICA004126

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 1990-01-01

Tidpunkt år till: 1990-01-01

Ort: Västerås

Sökord: Händelser

Bildtext: ICA-stämman, 1990, Västerås, presidiet

Beskrivning: ICA-stämman. Presidiet med, från vänster, Carl-Erik Franzén, vice ordförande, Roland Fahlin, vd, Rolf-Erik Hjertberg, ordförande och Jan Lundberg, advokat. Detta är ett halvår efter omorganisationen "ICA 90".

Att ”Ica 90” blev verklighet berodde till stor del på att Rolf-Erik Hjertberg, handlare i Lidköping och ordförande i dåvarande ICA-styrelsen, hade både mod och framsynthet att övertala handlarkåren om nödvändigheten att förändra den gamla strukturen.

– Ja, det var en spännande och händelserik tid minns Rolf-Erik Hjertberg i dag drygt 20 år senare. Jag var nog själv kluven till en början men insåg ganska snabbt att en genomgripande förändring var absolut nödvändig.

– Men lätt var det sannerligen inte. Ledningarna för de tre regionbolagen drev alla sina bolag med stor framgång. Och de tre styrelserna dominerades av starka handlarprofiler.

Bakgrunden till att den närmast revolutionära förändringen kunde genomföras var att det länge funnits en djupgående diskussion i handlarleden som mycket handlade om att den gamla ICA-modellen inte längre skulle kunna klara uppgiften att fortsatt vara ICA-handlarnas bästa inköpskanal.

På flera håll i landet noterade ilskna ICA-handlare att flera konkurrenter med lågprisbutikerna i spetsen kunde sälja sina varor till konsumenterna till ett lägre pris än vad ICA-handlarna betalade i inköpspris.

– Det var ju helt galet, säger Rolf-Erik Hjertberg. Och ett bevis på att vi var tvingade att radikalt se över vår inköpsmodell.

Kanske var det detta som blev den avgörande pusselbiten i beslutet att skrota den gamla ICA-modellen och våga tänka i helt andra banor.

Att just Rolf-Erik Hjertberg spelade en mycket tung roll i förändringsarbetet, intygas bland andra av nestorn Roland Fahlin som själv drev frågan kring ”Ica 90” med stor kraft och ingivelse.

– Rolf-Erik Hjertberg hade ett osedvanligt högt förtroende både hos handlarna och hos företagsledningen, säger Roland Fahlin. Rolf-Eriks insats ute bland handlarna var en viktig ingrediens i hela beslutsprocessen som slutligen möjliggjorde att den nya Ica 90-organisationen kunde genomföras. Rolf-Eriks engagemang och support var också ett väldigt stort stöd under de turbulenta år som följde efter genomförandet av ”Ica 90”.

Det blev slutligen en styrelseresa 1989 till Orlando i Florida som kom att spela den direkt avgörande rollen för tillkomsten av ”Ica 90”.

– Men det var inget lätt beslut att fatta för de tre vd:arna Frans-Henrik Schartau (Hakon), Göran Nord (Essve) och Jan-Olle Folkesson (Eol), säger Rolf-Erik Hjertberg. Inte minst för Frans-Henrik Schartau som hade ett stort tryck från en del handlare på hemmaplan att ta hänsyn till. Där hade man svårt att acceptera att det gamla Hakonbolaget skulle försvinna. Men efter flera nattmanglingar där vi vände upp och ned på varje tänkbar sten, insåg vi till slut alla fyra det nödvändiga i att ”vända upp och ned” på den gamla Ica-strukturen.

Det blev också en både viktig och samtidigt lustig symbolhandling som bäddade för hur den nya förändrade Ica-kostymen skulle se ut och hur fördelningen av ansvarsområden skulle ske på de fyra nya huvudbolagen som nu hade skapats.

– Ja, jag bad dåvarande sekreteraren i Ica-styrelsen, Roland Danielsson, att kvickt rusa ut på staden och skaffa fram fyra shakers som jag sedan delade ut till de fyra vd-arna Roland Fahlin, Frans-Henrik Schartau, Göran Nord och Jan-Olle Folkesson.

– Sedan fick de helt enkelt skaka om Ica för att kunna möta en ny framtid med fortsatt framgång. Det gjorde de också under stor munterhet. De fyra blev också en tid fram över vd för var sitt huvudbolag, säger Rolf-Erik Hjertberg.

En av drivkrafterna för Rolf-Erik Hjertberg under hela sitt ”Ica-liv” har varit att utveckla ägarskapet för Ica-handlarna. Han anser att det ägnades för mycket tid och kraft åt att odla strider mellan handlarna och ledningen.

Rolf-Erik Hjertberg hade ett osedvanligt högt förtroende både hos handlarna och hos företagsledningen.

Roland Fahlin om Rolf-Erik Hjertbergs betydelse för förändringsarbetet inom ICA.

– Vi behövde ju i stället ägna all vår tid och kraft till att tänka rationellt både för att ta nya viktiga steg i vår butiksutveckling och att radikalt förbättra vår distributionsapparat. För att inte tala om utvecklingen av it-systemen. Att fortsätta på tre olika håll och slåss inbördes hade inte gagnat någon.

Att ägarmässigt slå samman de tre regionbolagen och det centrala bolaget Ica AB till det nya moderbolaget Ica Handlarnas AB, var revolutionerande.

Man använde bolagen som de var men specialiserade funktionerna i detaljhandelsutveckling, partihandel och övrigt.

Hela förändringen gick i ett rasande tempo och utan några större protester eller invändningar. På bara ett halvår (från december 1989 till våren 1990) genomfördes alla formella beslut och en helt ny ledningsorganisation sjösattes.

Vad blev då det bästa med genomförandet av ”Ica-90”?

– Utvecklingen av rörelseresultaten i Ica-butikerna, säger Rolf-Erik Hjertberg. Det bäddade för utvecklingen av hela Ica till dagens moderna och effektiva modell.

Än i dag framstår genomförandet av ”Ica 90” som den största förändringen i hela Ica-historien. En förändring som bland annat skapade möjligheterna till ett breddat internationellt samarbete. Redan ett par år efter ”Ica 90” togs det första steget när Ica köpte in sig i dåvarande norska Hagengruppen.

På tröskeln till börsen kovände Ica och ingick i stället ett uppmärksammat och långvarigt partnerskap med holländska Royal Ahold.

ICAs ledning anländer till huvudstaden efter affären med Stein-Erik Hagen...

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA, Centralt

Motiv-ID: DA1900-9725-ICA004459

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 1992-01-01

Tidpunkt år till: 1992-01-01

Ort: Stockholm

Sökord: Händelser

Bildtext: ICAs ledning anländer till huvudstaden efter affären med Stein-Erik Hagen i Norge.

Beskrivning: Från vänster Mats Jansson, Rolf-Erik Hjertberg, Roland Fahlin och Göran Nord.

Fakta:

Rolf-Erik Hjertberg är den styrelseordförande som suttit längst på sin post (1986-1997). Det var i den dåvarande Ica-styrelsen som då fungerade som en kombinerad förbunds-och koncernstyrelse. Hans styrelseuppdrag började i Hakonbolagets styrelse i början av 1970. Rolf-Erik Hjertberg började som handlare i Lidköping 1968 där han var aktiv under hela sitt yrkesliv.

Rolf-Erik Hjertberg hade sina käpphästar som han förfäktade så ofta tillfälle gavs. Ett av hans mest kända citat var:

”Och så vill jag påpeka, att Svea Rikes vagga stod i Västergötland, närmare bestämt bakom mejeriet i Skara.”

Rolf-Erik förblev alltid handlare, och missade aldrig att betona sitt ursprung.