ICA Malmborgs
Erikslust Malmö

När Arne och Ella Malmborg 1954 flyttade in till Malmö rådde svår bostadsbrist. Enda lägenheten de kunde få tag på hörde till en mjölkbutik på Mariedalsvägen. 1964 flyttade butiken till större lokaler på Västra Rönneholmsvägen.

Malmborgs anslöt sig till ICA och öppnade 1966 sin första storbutik på Erikslust. Det k-märkta kopparhuset, ritat av den berömda arkitekten Eric Sigfrid Persson, hette tidigare DEFA och var en galleria med flera butiker. Som invigningsartist anlitades ingen mindre än Thore Skogman!

1981 blev Tom Lundin butikschef på ICA Malmborgs Erikslust och 1990 tog han över butiken som egen köpman. Sedan 2001 drivs ICA Malmborgs Erikslust av sonen Mats Lundin.

UNDER GEMENSAM FLAGG

Alla Malmborgs butiker ägs sedan 90-talet av självständiga ICA-handlare med gemensam marknadsföring. Malmborgsgruppen har visat sig fungera så bra att den attraherat fler handlare.

En tradition inom Malmborgsbutikerna är att köpa frukt och grönsaker av lokala odlare. ICA Malmborgs Clemenstorget i Lund var föregångare inom miljöarbete i butik, principer som kom att övertas av hela Malmborgsgruppen och ledde till ett ekologiskt ställningstagande hos centrala ICA tidigare än annars varit fallet.

Idag är alla Malmborgs butiker både KRAV-märkta och Svanen-certifierade. Malmborgsgruppen månar både om sin mångåriga koppling till ICA, samt om det traditionstyngda namnet Malmborgs – en garant för en stark lokal färskvaruprofilering med maten, människan och miljön i fokus.