ICA Malmborgs
Clemenstorget Lund

Alla Malmborgs butiker ägs sedan 90-talet av självständiga ICA-handlare med gemensam marknadsföring. Malmborgsgruppen har visat sig fungera så bra att den attraherat fler handlare.

Interiör, ICA-butik. Kassorna med ICAnder-gubbar i taket.

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Förlaget AB

Motiv-ID: DA1900-9701-ICA003442

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 1971-01-01

Tidpunkt år till: 1971-01-01

Sökord: Butiker

Bildtext: Interiör, ICA-butik. Kassorna med ICAnder-gubbar i taket.

En tradition inom Malmborgsbutikerna är att köpa frukt och grönsaker av lokala odlare. ICA Malmborgs Clemenstorget i Lund var föregångare inom miljöarbete i butik, principer som kom att övertas av hela Malmborgsgruppen och ledde till ett ekologiskt ställningstagande hos centrala ICA tidigare än annars varit fallet.

Idag är alla Malmborgs butiker både KRAV-märkta och Svanen-certifierade. Malmborgsgruppen månar både om sin mångåriga koppling till ICA, samt om det traditionstyngda namnet Malmborgs – en garant för en stark lokal färskvaruprofilering med maten, människan och miljön i fokus.