ICA Malmborgs
Caroli Malmö

När Arne och Ella Malmborg 1954 flyttade in till Malmö rådde svår bostadsbrist. Enda lägenheten de kunde få tag på hörde till en mjölkbutik på Mariedalsvägen.

1964 flyttade butiken till större lokaler på Västra Rönneholmsvägen.

Arne och Ella Malmborg anslöt sig till ICA och öppnade fem nya butiker. Vid öppnandet av ICA Malmborgs Caroli 1973 hade Malmborg köpt och lagt ned fyra småbutiker i närheten och överfört personalen till den nya enheten.

Under gemensam flagg

Alla Malmborgs butiker ägs sedan 90-talet av självständiga ICA-handlare med gemensam marknadsföring. Malmborgsgruppen har visat sig fungera så bra att den attraherat fler handlare under årens lopp.

En tradition inom Malmborgs-butikerna är att köpa frukt och grönsaker av lokala odlare. ICA Malmborgs Clemenstorget i Lund var föregångare inom miljöarbete i butik, principer som kom att övertas av hela Malmborgsgruppen och ledde till ett ekologiskt ställningstagande hos centrala ICA tidigare än annars varit fallet. Idag är alla Malmborgs butikerna både KRAV-märkta och Svanen-certifierade.

Malmborgsgruppen månar om både sin mångåriga koppling till ICA samt om det traditionstyngda namnet Malmborgs – en garant för stark lokal färskvaruprofilering med maten, människan och miljön i fokus.