ICA-handlare i flera
generationer

Under förra århundradet, då våra handelsbodar växte fram, var det vanligt att yrket gick i arv från far (eller mor) till son, precis som hantverksyrken, skräddarens eller snickarens, ofta ärvdes. Inom livsmedelshandeln tycks den traditionen ha fortsatt in i 2000-talet.

… och fjärde och femte generation

Nästan alla ICA-handlare som jag träffat har just haft äldre släktingar som ägnat sig åt livsmedelhandel. Ulf Davidson, fjärde generationen i branschen, hade till exempel en mormorsmor, som redan 1899 öppnade en liten butik för kött & chark i Kalmartrakten. Hans mormor fortsatte med en färskvarubutik, och hans föräldrar hade butiksbussar, som var modernt under 1950-talet. Nu finns det också en femte generation, sonen Jonas.

Arons berättelse

ICA Supermarket i Hjärnarp utanför Ängelholm drivs idag av Stellan Johansson, tredje generationens handlare, tillsammans med sin far Torsten. Det var Torstens far, Aron Johansson, som startade butiken året. Hans bana som handlare hade dock börjat långt tidigare.

Aron, född 1879, kom från en lantbruksfamilj i Vanstad och hade redan som tolvåring börjat arbeta i butiken Skoglund (idag gästgivaregård), startad 1870 i Margretetorp vid Hallandsåsen. Butikens ägare hade frågat traktens skollärare efter en pojke som var duktig på att skriva och räkna. Detta var viktigt, då man på den tiden vägde varorna och multiplicerade kilona med kronor och ören.

År 1906 övertog Aron butiken. Samtidigt lät han bygga ett nytt affärshus på 200 kvm i Hjärnarp, som skulle bli det nya handelscentret. Då fanns det ännu ingen bebyggelse där, men Aron visste att ett mejeri planerades, och dit skulle det komma mycket folk.

På 1950-talet övertogs driften av sonen Torsten och dottern Margareta. Torsten fick hjälpa till tidigt, mest som springpojke, men ibland också att ”ena” (strö huggen enris) utanför butiken, när någons begravningståg skulle passera butiken.

ATT STARTA CHARKUTERIAFFÄR ÅR 1912 KOSTADE 1.50 KRONOR

Christina Carlsson i Finnerödja är handlare i tredje generation och delar ansvaret för butiken med sin son Jesper.

Det var Christinas farfar, Johan Carlsson, som startade en charkuteriaffär år 1912 på andra sidan gatan. För denna rörelse hade han fått tillstånd från länsstyrelsen som kostade 1.50 kronor.

Här i en källare var det mest försäljning av kött och chark. Johan åkte runt i bygden, så småningom också med sin son Anders, och hämtade kött från gårdarna. Fram till 1970-talet tillverkade de charkprodukterna, korvarna och syltorna, m.m., själva. De sålde också smör och mjölk. ”Folk kom med sina krukor”, minns Christina.

Christinas pappa Anders tog så småningom över verksamheten, osäkert när, men även han hade lärt sig affärslivet från grunden. Det nuvarande affärshuset byggdes på 1930-talet.

NÄR BILEN KOM, DOG LANTHANDELN

Bo Malm, numera delägare i ICA Maxi Stormarknad i Uppsala tillsammans med sonen Urban, växte upp på Väddö i Roslagen under 1940-talet. Där drev hans föräldrar en lanthandel, Arne Malms livsmedel, som existerade under 1940-talet fram till mitten av 1950-talet. Butiken levde till stor del på sommargästerna, och omsättningen var starkt koncentrerad till sommarmånaderna som svarade för 80% av årsomsättningen. På 1950-talet, då alltfler köpte bil och åkte till Norrtälje för att handla, sjönk omsättningen. En strukturförändring som skulle drabba många.

Familjen flyttade istället till Uppsala där pappa Arne öppnade livsmedelsbutik i ett nytt bostadsområde. Det skulle bli fler, och son och sonson skulle fortsätta.