ICA
Arons Hjärnarp

ICA Arons i Hjärnarp 100 år! Stellan, Ulla och Torsten...

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA, Centralt

Motiv-ID: DA1900-10480-ICA006683

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 2010-01-01

Tidpunkt år till: 2010-01-01

Verksamhet: ICA Arons

Ort: Hjärnarp

Sökord: Personal

Bildtext: ICA Arons i Hjärnarp 100 år! Stellan, Ulla och Torsten Johansson.

Beskrivning: Familjen står framför sin butik i Hjärnarp.

ANDRA OCH TREDJE GENERATIONENS HANDLARE

ICA Arons (en Supermarket butik) i Hjärnarp ligger i samma vägkors där handlare Aron Johansson startade en liten livsmedelsaffär år 1907. Affärshuset är utbyggt i omgångar sedan dess, och drivs fortfarande av samma familj.

En kulen oktoberdag 2009 träffar jag Arons son Torsten och sonsonen Stellan. Vi sitter i allra äldsta delen, numera kontor, och samtalar om butiken under de senaste decennierna.

Torsten, född 1926, är fortfarande aktiv i butiksarbetet, och han började tidigt. När han var 13 år förväntades det att han skulle hjälpa till, och under andra världskriget, då många av de anställda var inkallade, blev hans hjälp helt nödvändig.

Efter studier, bland annat vid Köpmannainstitutet i Stockholm, började Torsten för gott i butiken året 1949. Pappa Aron hade blivit sjuk det året, och Torsten fick ta över ansvaret, bland annat för en påbörjad ombyggnad, den första av många.

År 1990 var det dags för Arons sonson Stellan, född 1967, att fortsätta. Han hade förberett sig, bl.a. med ICAs utbildningar. Stellan var då landets yngsta ICA-handlare. Fortfarande är han lite yngre än de flesta ICA-handlare, medelåldern är 49 år.

Förutom att han har småbarn hemma, hinner Stellan engagera sig i ICA-organisationen. Han arbetar för ICA Supermarket-profilen. ”Det finns 450 ICA Supermarket och vi är 20 handlare som är förtroendevalda, som ger råd till ICAs ledning, så att det blir bra.” Han är också med i Supermarkets marknadsutskott. ”Detta är utvecklande, man får en bas och man lär sig att få en balans i sitt yrke, plus nätverket som jag är med i.”

BUTIKEN VÄXER

År 1962 blev butiken ett snabbköp, men det var inte så stor förändring, ”man flyttade framförallt kassan”, enligt Torsten. Före dess var det en utpräglad lanthandel, som mest hade varor som var efterfrågade av lantbrukarna, som fodervaror och gödsel.

På 1970- , 80- och 90-talen genomfördes stora utbyggnaderna i etapper. År 2002 gjordes senaste utbyggnaden, 600 kvm österut, för att få plats för fler kylmetrar för färskvaror.

I dag omfattar butiken 20.000 kvm, varav säljytan är 18.000 kvm, och trots utbyggnaderna har butiken samma tegelfasad som 1907. Här hänger annonsblad och texter om butikens affärsidé, som t.ex: ”Vi jobbar alltid efter mottot ’people buy from people they like’.”

Utbudet är brett, framförallt livsmedel, men också trädgård och byggsortiment, som färg, skruvar och spik. Man satsar mycket på närproducerat och de har en stor manuell köttdisk. ”När de flesta valde bort sina manuella diskar, gjorde vi tvärtom.”

De vill också erbjuda kunderna så mycket som möjligt på ett och samma ställe, ett sätt att driva en stor butik i ett litet samhälle . Förutom apotek och post, m.m., ska man kunna göra en del bankärenden här.

Kunderna här i Hjärnarp består av äldre personer, men också barnfamiljer, och de flesta av dem bor i hus. Under sommaren, från påsk och framåt, är det ett uppsving, då är det lika mycket sommarhus som åretruntboende.

OM FRAMTIDEN

Butiken står inför ännu en ombyggnad. ”Det stora vi ska göra är en satsning på varm mat”, berättar Stellan. Här på orten finns ju inte ens en pizzeria. Samtidigt hoppas man kunna minska svinnet på råvaror. Idag slänger man t.ex. en paprika som är lite kantstött…
Stellan ser på framtiden med tillförsikt. Det är god utveckling i företaget. Finanskrisen (2008–09) har de inte märkt av. ”En ’kris’ kan vara bra för oss. Vi gynnas när ju när folk inte åker utomlands utan istället stannar och äter hemma.”