Hakonbolagets
reklamavdelning

Mot slutet av 1930-talet grundades en särskild reklamavdelning inom Hakonbolaget med Sten Nyström som chef. En viktig del av Hakonsreklamens uppgifter var att framställa skyltningsmaterial till de enskilda butikerna ute i landet. Om förhållandet mellan reklamavdelningen och handlarna handlar artikeln ”Hakonsreklamen – en ateljé med färg och fantasi” som saxats ur ICA-tidningens första årgång (1941).

Hakonbolagets egen reklamavdelning har till stor del inriktats på att tjäna och bistå affärerna såväl ifråga om allt slags dekorationsmaterial som även beträffande färdiga skyltningar och skyltningsdetaljer. Utom detta standardmaterial, som alla affärer kunna rekvirera enligt prospekt, sysslar Hakonsreklamen även med att utarbeta enskilda skyltningar efter vars och ens önskningar och anvisningar, liksom också förslag till firmamonogram, påsar, butiksdekorationer och mycket annat.

Denna avdelning har från en blygsam början blivit alltmera omfattande och kunnat glädja sig åt en ständigt växande popularitet och uppskattning från köpmännens sida. Till följd härav har personalen kunnat år från år utökas och förses med en förstklassig teknisk utrustning i form av sprutanläggning, elektrisk kontursågnings- och stansningsmaskin m.m. Det är nästan en liten ”fabrik” med rationellt ordnad produktion ”på löpande band”, där t.ex. en ritar upp konturerna, en lägger på färgen, en sågar bilden o.s.v. De tekniska hjälpmedlen till trots är man dock mycket noga med att ge allt, som här framställes, karaktären av handgjort arbete.

Naturligtvis skulle Hakonbolaget – i likhet med vissa storfabrikanter – ha kunnat ordna reklam- och skyltningsfrågan genom att låta en stab av dekoratörer fara land och rike omkring och sätta upp industriellt framställt skyltmaterial i butikfönstren. I stället har man velat bygga verksamheten på hjälp till självhjälpen och därigenom undvika slentrian och likriktning. Därför har man gått in för handgjort skyltmaterial, varmed var och en på eget initiativ kan åstadkomma en god skyltning. På detta sätt skapas garantier för i tekniskt avseende högklassiga skyltningar, samtidigt som den enskilda skaparglädjen lämnas fritt spelrum. Allt detta säkerligen till fromma för skyltningskonstens framsteg och utveckling på basis av vars och ens självgjorda erfarenheter.

Skyltningens årliga klimax utgöres ju av julskyltningen. Och den tiden – veckorna före jul – då är det alltid brinnande, febril högsäsong hos Hakonsreklamen. Att dess alster vunnit allmän uppskattning visar den fullkomligt rekordartade frekvensen till sista julen, varom följande siffror ge en liten föreställning: 3,428 blickfång levererades, ca. 30,000 bokstäver stansades, 500 burkar plakatfärg och nära 4 ton papper förbrukades.