Experter & profiler

Från reklamare
till räknenissar

ICA har alltid varit i behov av särskilda experter, människor med speciellt kunnande och talang, i allt från reklamtecknande till budgeträkning.