Carl Åkerwall
– omtyckt chaufför

Vi ha fått sorg i Lidköping. Chaufför Carl Åkerwall avled den 4 sept. på Lidköpings lasarett efter en kort tids sjukdom, som väl ingen av oss trodde skulle sluta så tragiskt. Då jag i lördags hälsade på hos honom kände han sig så kry och låg bara och väntade på att få gå upp. Men på måndag kväll tillstötte blodpropp och fast allt gjordes för att rädda hans liv, gick han bort på onsdag kväll.

Calle var den där lugna, härliga människan med glimten i ögat och humorns gudagåva. Just de ovärderliga egenskaper som har en sådan gynnsam inverkan på sammanhållningen och kamratskapet. Han var också sådan att , kunder blevo glada när de sågo att det var Calle som kom. Åtskilliga äro de kaffekoppar som han blivit bjuden på hos kunder som tyckte om honom och som kommer att sakna honom, kanske lika mycket som vi gör. Jag glömmer aldrig hur glad Calle blev då vi för ett par år sedan tog upp ett nytt distrikt just i hans hemtrakt. Och enstämmigt löd det från dessa kunder: Vi hoppas det blir Calle som kommer med varorna. Det blev han, inte bara den gången utan alla gånger, och jag tillskriver Carl Åkerwall en god del av äran att vi kom in så väl med dessa kunder genast Sådana kämpar som Calle efterlämnar ett tomrum som är svårt att fylla ty de betyder mer för firman och vårt anseende utåt än vi anar. Carl Åkerwall började i firman den 1/7 1934.

Frid över Ditt ljusa vackra minne, Du gode kamrat.

Curt.

Ur Hakoniten 1946:4