Norrmalms Livs
egen armé

Den 29 maj 1940 beslutade riksdagen att hemvärnet fick bildas som en del av den svenska krigsmakten, men då hade disponent Oskar Olin vid Norrmalms Livsmedelsaktiebolag redan organiserat ett hemvärn.

Han hade gjort ett upprop till de anställda männen inom företaget, att de skulle sammansluta sig till det. Hela 96 arbetare och tjänstemän anmälde sig. Det stora intresset berodde säkerligen på försvarsvännen Olins stora entusiasm.

Under ledning av skickliga instruktörer övades disponenten Oskar Olin, styckmästaren Eric Svedman, kontoristen Walter Bernius, expediten Olof Andersson, lagerchefen Anders Storfäldt, verkmästaren Hugo Karlsson m.fl. på kvällar, nätter och söndagar i Karlbergsparken och på företagets gård för att bli dugliga soldater.

I det stora samlingsrummet hade man teori och på en miniatyrskjutbana i ett skyddsrum under företaget lärde man sig att hantera vapen. Eftersom Olin var tidigt ute med organiseringsarbetet lyckades ”hans hemvärn” komma över ett flertal gevär. Övrig utrustning skänkte företaget. Norrmalms Livsmedel var det första företag i Sverige som kunde visa upp ett fullrustat industrihemvärn.

UPPRÖRD GRANNE PROTESTERAR

Hemvärnet uppskattades inte av alla. En av företagets grannar skrev till Stockholms stads Drätselnämnd och klagade: ”I förra veckan upplyste en stor braskande annons, där en privat hemvärnsgrupp på 100 man uppmanade allmänheten att ställa gevär till deras förfogande, trots att riksdagen ännu inte behandlat hemvärnsfrågan.” Han avslutade med att det var militärens och polisens ansvar att beväpna dem och inte en disponent i ett privat företag.

Chefen för Stockholms stads hemvärnsexpedition, major Allan Winge, svarade att Norrmalms Livsmedel nu var inordnat i hemvärnet. Han menade att det endast var på grund av ett starkt personligt intresse som disponent Olin, för att inte förlora någon tid, satt igång med övningar innan hemvärnsorganisationen blivit stadfäst, ”… och då gevär saknades, i samförstånd med polismyndigheten sökt erhålla sådana”.

STÅTLIG PARAD

Redan på Svenska flaggans dag 1940 kunde Olin gå i täten för ett välutrustat och välexercerat hemvärnskompani, tre månader innan begreppet industrihemvärn över huvud taget var fastställt. Enligt hemvärnets chef, överste Gustaf Petri, var det sannolikt Sveriges mest trimmade hemvärnsförband.

Den 3 april 1943 fick hemvärnet för första gången gå högvakt. En sällsynt heder då det ursprungligen var ett privilegium för gardesregementena. Vaktstyrkan kom från Norrmalms Livsmedels industrihemvärn och Matteus hemvärnsområde under ledning av vaktchefen Oskar Olin. Väldiga folkmassor kantade gatorna där vaktparaden drog fram, och i radion berättade Sven Jerring om händelsen för hela svenska folket.

OLIN UTMÄRKS

Disponent Oscar Olin tilldelades Hemvärnets Förtjänstplakett för det stora arbete han lagt ner på att organisera och utbilda industrihemvärnet vid Norrmalms Livsmedel. Han hade dessutom personligen finansierat en stor del av verksamheten och stöttat arbetet genom att gratis upplåta lokaler, biltransporter och även ordnat med utspisning.

År 1970 köptes Norrmalms livsmedels butiksnät upp av ICA Essve, varför Norrmals historia även är en del av ICAs, men något fungerande hemvärn fanns då inte kvar längre.