ICAs förlagsverksamhet
1941–1960

Fyrsidigt reklamblad

Det var hösten 1941 som en reklamkonsulent på Hakonbolagets reklamavdelning i Västerås, tillsammans med Stockholms-Tidningens annonsavdelning, började producera en serie helsidesannonser riktade till hushållen. För att få ut bästa effekt av annonserna slogs de efter hand ihop till 4-sidiga särtryck som butikerna delade ut till kunderna.

En av de fyra sidorna var av mer redaktionell karaktär, bland annat ingick en följetong med det lockande namnet Paradisdalen. Idén utvecklades, ICA-kuriren var född och den initiativrike reklamkonsulenten kunde se fram mot en ny tjänst. Mannen var nämligen Gösta Ekholm, ICA Förlagets vd 1946-75 och i många år även ICA-kurirens ansvarige utgivare.

ICA-tidningen

Men redan på nyåret 1941 hade det inom ICA lanserats en annan förlagsprodukt. De fyra inköpscentralerna Hakonbolaget i Västerås, Eol i Göteborg, SV i Stockholm och Nordsvenska Köpmanna AB i Östersund var gemensamma utgivare av ICA-tidningen. ”Det unga butiksgardets tidning – ett medel för ökad inbördes kontakt och fortsatt yrkesförkovran”, som innehållsdeklarationen löd i den första ledaren. En tidig och långvarig läsarsuccé blir den tecknade serien om det praktiska och idérika butiksbiträdet Icander.

FÖRLAGET BILDAS

Men det är inte förrän 1942 som ICA Förlaget (dagens Forma Publishing Group) bildas, först som en avdelning inom ICA AB och 1945 som eget aktiebolag och dotterbolag till ICA AB. I det senare skedet anställs också på ICA-tidningen Sven Lindblad, som under de kommande tre årtiondena visionärt och kraftfullt driver utvecklingen framåt inom ICA Förlagets detaljhandelsavdelning.

Under åren startas och övertas nya tidningar – likaså sker omprofileringar och nedläggningar. Projekt och produkter utvecklas inom ramen främst för de olika tidningarnas verksamheter.

NÅGRA MILSTOLPAR

  • 1945 bjuder ICA-kuriren in till en recepttävling som även ger upphov till boken Sju sorters kakor, en av alla tiders storsäljare och starten för ICA Bokförlag.
  • 1948 införs ett prenumerationspris på två kronor per år på ICA-kuriren och upplagan sjunker från 600.000 till 300.000 exemplar.
  • 1953 får ICA Provkök sina första lokaler vid Stureplan i Stockholm. Först fungerar man som matredaktion för ICA-kuriren och medförfattare till bokförlagets matböcker. Samma år går även den första ICA-kurirenresan.
  • 1955 drar ICA-tidningen igång kursverksamhet för butikerna, vilket innebär starten för ICA-skolan. I början står färskvarorna i centrum för utbildningen, men senare får ledarfrågorna allt högre prioritet.
  • 1956 utökas verksamheten med avdelningen Marknads- och metodstudier (senare ICA-konsult), som bland annat kartlägger landets butiksstruktur och lämpliga framtida butikslägen och blir grunden för ICAhandlarnas starka etablering och förnyelse på 60- och 70-talen.
  • 1960 kommer premiärnumret av tidningen Självbetjäning, som 1969 byter namn till Supermarket. Inom Supermarkets ram utvecklas marknadsledande faktaproduktioner som det årliga Vem-är-vemnumret och Marknadsguiden.