ICA
Provkök

ICA Förlagets flaggskepp ICA-kuriren var omtyckt och hade ökat i både omfång och upplaga. Det behövde skrivas mer om mat, hem och hushåll. Gösta Ekholm, vd för förlaget, lät inreda ett provkök vid Stureplan hösten 1953. Det var utrustat med all modern teknik, något som var tänkt att visas för allmänheten.

Chef för provköket blev hushållslärare Asta Östenius. Provköket fick genom pressen stor uppmärksamhet, särskild karusellskåpen och den höj- och sänkbara arbetsskivan. Det kom många grupper på besök, ca 5 000 gäster per år.

KOSTCIRKELN – EN VÄGLEDNING

På 1960-talet tog ”Folkhälsan” fram en kostcirkel som underlättade att välja rätt kost för god hälsa. Det hade visat sig att svenska folket åt fel efter kristiden på 1940-talet. Våra matsedlar följde kostcirkeln och lite senare lät vi som första tidning näringsberäkna recepten. ICAkuriren beställde en kostundersökning på 1970-talet för att se om vi åt bättre nu, men icke. Vi på Provköket fick då tillåtelse av ledningen att ordna ett symposium, ”Felnärd i välfärd” med kända läkare, professorer och forskare som föredragshållare. Press från hela landet inbjöds och det skrevs många artiklar om att dra in på fett och socker, men äta mer av fisk, magert kött, rotfrukter, grönsaker och frukt.

TESTER AV LIVSMEDEL OCH REDSKAP

Testkök saknades men det ordnade sig. En liten expertgrupp togs fram. Man måste klara ett smaktest (sött, surt, salt och beskt), för att kunna bedöma produkter. ICA-ledningen ville som första uppdrag ha ICAs eget kaffe testat mot konkurrenternas. Nästa uppdrag var köttkonserver. De måste testas för att få fram bästa produkt om ”Provat på ICA Provkök” skulle få stå på burken. Kontroll skedde ständigt. Tillverkare ville få redskap testade. Bakformar testades avseende volym, något då helt nytt.

KURSER, FÖREDRAG OCH DEMONSTRATIONER

År 1956 startade ICA Skolan. Provköket fick snabbt rycka ut, handlare med personal behövde lära sig mera om matlagning. Hushållslärare reste ut i landet med köksredskap och höll kurser. De utbildade demonstratriser för butikerna och höll föredrag uti bygder, i butiker och på mässor.

FLYTT TILL ICA AB I VASASTAN

År 1964 flyttade Provköket till ett nytt hus vid Odenplan, där f.ö. ICA AB redan huserade i ett par våningar. Vi behövde större utrymmen. Verksamheten växte snabbt och personalen ökade från 8 till 16.

ÄNTLIGEN ETT TESTRUM!

Där fanns tio åtskilda bås för provsmakning. Ett hundratal personer smaktestades. Det kom in rikligt med uppdrag, både interna och externa. Nya produkter testades och även jämförande tester genomfördes. För ICA-kuriren gjordes också tester som redovisades i tidningen.

I det stora köket fanns en rymlig avdelning med fem arbetsbänkar och fyra nya spisar av olika fabrikat, elektriska och gasförsedda, att prova. En annan avdelning var delvis handikappanpassad och en plats fanns också för prov av mikrougnar och redskap. Många besök blev det, ibland kom hela busslaster; de bjöds på kaffe och filmvisning. Närmare 7000 gästade provköket varje år.

BESTSELLERS

Tävlingsrecepten, d.v.s. från finalerna, kom till användning i de sextital receptböcker som vi skrev. Sju sorters kakor kom år 1945 och därefter i många upplagor. Efter en bakningstävling 1964–1965 med 16 000 recept gjordes en ny receptbok med samma namn. Senaste omarbetade upplagan kom 1994 – då hade boken sålts i 3 miljoner exemplar.

Rutiga kokboken, en grundkokbok på 780 sidor, utgavs 1980. Som en nyhet infördes en till två portioner på recepten. Den hade 1994 sålts i nästan en halv miljon exemplar.

År 1984 såg man sig om efter nya lokaler. 1985 stod ett nytt provkök klart på Hälsingegatan 47, i Stockholm, med Birgitta Rasmusson som chef.

PROVKÖKET NEDLAGT

Mot 2000-talet upplevdes Provköket allt mindre som en självskriven del av Forma Publishing Groups (f.d. ICA Förlagets) verksamhet. Provköket hade varit av stor nytta för förlaget, men upplägget hade varit att det skulle finansieras av externa uppdrag. När uppdragen blev allt färre 2005 beslöt man sig till slut för nedläggning.